CV-sida

Barbara Locke Grandér

Barbara Locke Grandér
Läs mer om Barbara Locke Grandér på engelska.

Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi
Telefon: 018-672339
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala