CV-sida

Annie Hägglund

Annie Hägglund

Presentation

Mitt forskningsintresse innefattar relationen mellan lantbruksdjurs beteende, hälsa och välfärd, samt hur dessa påverkas i olika produktionssystem. Jag är även mycket intresserad av antrozoologi, genetik- och hållbarhetsfrågor inom animalieproduktion.

Forskning

The implications of a low-input/low-output (LILO) production system for organic dairy production.

Bakgrund

  • Masterexamen i Husdjursvetenskap, SLU 2020-2022
  • Anställd på Länsstyrelsen i Uppsala län, 2020-2022
  • Säsongsanställd på Länsstyrelsen i Västerbotten, 2018-2019
  • Kandidatexamen i Animal Behaviour, University of Aberdeen 2016-2020

Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Alnarp