CV-sida

Anders H Karlsson 2

Anders Karlsson
Jag är agronom, med husdjursinriktning, köttvetare, professor i köttvetenskap, och mitt största intresse är främst frågor som rör hur främst produktionsfaktorer påverkar köttets ätkvalitet. Dessutom är jag mycket intresserad av köttproduktion, köttkonsumtion samt hälsoaspekter. Jag är också prefekt för Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Institutionen finns på flera orter men jag har min bas på SLUs campus i Skara.

Presentation

Jag bedriver forskning samt undervisar och handleder främst studenter inom agronomprogrammet med också inom andra program.  Inom mitt forskningsområde är jag Sveriges representant vid International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST), och dessutom har jag mycket kontakt med myndigheter och branschorganisationer där jag deltar med föredrag.

Min fritid ägnar jag delvis åt trädgårdsodling och släktforskning.

Undervisning

Jag undervisar på flera kurser inom fakulteten för veterinär- och husdjursvetenskap (VH) om hur produktionsfaktorer påverkar köttets ätkvalitetsegenskaper i hela kedjan från gård till tallrik. Dessutom diskuterar jag mycket och gärna om köttkonsumtion samt köttets och miljö- och hälsoaspekter med mina studenter.

Jag är examinator och ansvarig för SLUs uppdragsutbildning att på uppdrag av Livsmedelsverket utbilda Officiella assistenter, som assisterar Livsmedelsverkets officiella veterinärer på slakterier.

Utanför SLU undervisar jag på Karolinska institutets Kandidatprogrammet för nutrition.

Forskning

Jag är engagerad i ett antal olika forskningsprojekt med lantbruksdjur, både med fokus på köttets ätkvalitet samt projekt med annat fokus, som exempelvis köttproduktion inklusive olika fodermedel samt djurvälfärd, men där man ändå valt att också undersöka eventuella effekter på köttkvalitet Vi planera just nu för att etablera ett köttkvalitetslaboratorium där vi förutom kött från lantbruksdjur, också kommer att kunna analyserar kött från vilda djur samt fisk.

Hur alla tänkbara produktionsfaktorer från jord till hur tallrik kan påverka köttets ätkvalitetsegenskaper, samt miljö- och hälsoaspekter är några av de områden som jag är särskilt intresserad av.

Jag har koordinerat två större EU-projekt med fokus på grisköttskvalitet:

Susporkqual (2001-2004) och Q-Porkshains (2007-2012).

Samverkan

Via mitt arbete som köttvetare har jag stimulerande och intressanta kontakter med myndigheter, branschorganisationer och producentföreningar där jag deltar med föredrag och diskussion om köttproduktion i stort.

Bakgrund

Utbildning och examina

Agronomexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 1989
Agronomie doktor i köttvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 1993
 
Mina senaste tjänster

Seniorforskare, Inst for Fødevarevidenskab, Århus universitet, Danmark, 1996-2003

Professor i köttvetenskap, Inst for Fødevarevidenskab, Köpenhamns universitet, Danmark, 2004-2016

Professor i köttvetenskap, Inst för husdjurens miljö och hälsa (HMH), SLU, 2016-

Prefekt, Inst för husdjurens miljö och hälsa (HMH), SLU, 2016-

Handledning

Jag är huvudhandledare för doktorand Elin Stenberg, som arbetar med produktion av lamm- och nötkött i relation till ätkvalitetsegenskaper. Jag handleder också master- och bachelorprojekt inom mitt forskningsområde.

Publikationer i urval

2019

K. H. Bak , T. Bolumar, A. H. Karlsson, G. Lindahl & V. Orlien. 2019. Effect of high pressure treatment on the color of fresh and processed meats: A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 59:2, 228-252

Pensiri Kaewthong, Luigi Pomponio, Jorge R. Carrascal, Susanne Knøchel, Saowakon Wattanachant, Anders H Karlsson. 2019. Changes in the Quality of Chicken Breast Meat due to Superchilling and Temperature Fluctuations during Storage. The Journal of Poultry Science. DOI: https://doi.org/10.2141/jpsa.0180106  

2018

Stenberg, E. ;  Arnesson, A. ;  Wallin, K. ;  Olsson, V. ;  Wendin, K. ;  Karlsson, A. H. ;  Arvidsson-Segerkvist, K.2018. How four typical Swedish production systems for lambs affect sensory attributes of the meat. Proc European Grassland Federation, Ireland

Aaslyng, Margit D.; Jensen, Henriette; Karlsson, Anders H, 2018.  The gender background of texture attributes of pork loin. Meat Science, 136:79-84.

2017

Xiang, C; Ruiz-Carrascal, J; Petersen, MA; Karlsson, AH. 2017. Cheese powder as an ingredient in emulsion sausages: Effect on sensory properties and volatile compounds. Meat Science, 130:1-6.

2016

S. Ranjitkar, A.H. Karlsson, M.A. Petersen, W.L.P. Bredie, J.S. Petersen & R.M. Engberg. 2016. The influence of feeding crimped kernel maize silage on broiler production, nutrient digestibility and meat quality, British Poultry Science, 57: 93-104.

2015

María Gudjónsdottír, Manuel D. Gacutan Jr. , Ana C. Mendes , Ioannis S. Chronakis, Lene Jespersen,  Anders H. Karlsson. 2015 Effects of electrospun chitosan wrapping for dry-ageing of beef, as studied by microbiological, physicochemical and low-field nuclear magnetic resonance analysis, Food Chemistry, 184: 167-175.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; HMH institutionskansli Professor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för produktionssystem
Telefon: +4651167210
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara

Publikationslista: