CV-sida

Anders H Karlsson

Anders Karlsson
Jag är agronom, med husdjursinriktning, köttvetare, professor i köttvetenskap, och mitt största intresse är främst frågor som rör hur främst produktionsfaktorer påverkar köttets ätkvalitet. Dessutom är jag mycket intresserad av köttproduktion, köttkonsumtion samt hälsoaspekter. Jag är också prefekt för Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Institutionen finns på flera orter men jag har min bas på SLUs campus i Skara.

Presentation

Jag bedriver forskning samt undervisar och handleder främst studenter inom agronomprogrammet med också inom andra program.  Inom mitt forskningsområde är jag Sveriges representant vid International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST), och dessutom har jag mycket kontakt med myndigheter och branschorganisationer där jag deltar med föredrag.

Min fritid ägnar jag delvis åt trädgårdsodling och släktforskning.

Undervisning

Jag undervisar på flera kurser inom fakulteten för veterinär- och husdjursvetenskap (VH) och på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) om hur produktionsfaktorer påverkar köttets ätkvalitetsegenskaper i hela kedjan från gård till tallrik. Dessutom diskuterar jag mycket och gärna om köttkonsumtion samt köttets och miljö- och hälsoaspekter med mina studenter.

Jag är examinator och ansvarig för SLUs uppdragsutbildning att på uppdrag av Livsmedelsverket utbilda Officiella assistenter, som assisterar Livsmedelsverkets officiella veterinärer på slakterier.

Utanför SLU undervisar jag på Karolinska institutets Kandidatprogrammet för nutrition.

Forskning

Jag är engagerad i ett antal olika forskningsprojekt med lantbruksdjur, både med fokus på köttets ätkvalitet samt projekt med annat fokus, som exempelvis köttproduktion inklusive olika fodermedel samt djurvälfärd, men där man ändå valt att också undersöka eventuella effekter på köttkvalitet Vi planera just nu för att etablera ett köttkvalitetslaboratorium där vi förutom kött från lantbruksdjur, också kommer att kunna analyserar kött från vilda djur samt fisk.

Hur alla tänkbara produktionsfaktorer från jord till hur tallrik kan påverka köttets ätkvalitetsegenskaper, samt miljö- och hälsoaspekter är några av de områden som jag är särskilt intresserad av.

Jag har koordinerat två större EU-projekt med fokus på grisköttskvalitet:

Susporkqual (2001-2004) och Q-Porkshains (2007-2012).

Samverkan

Via mitt arbete som köttvetare har jag stimulerande och intressanta kontakter med myndigheter, branschorganisationer och producentföreningar där jag deltar med föredrag och diskussion om köttproduktion i stort.

Bakgrund

Utbildning och examina

Agronomexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 1989
Agronomie doktor i köttvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 1993
 
Mina senaste tjänster

Seniorforskare, Inst for Fødevarevidenskab, Århus universitet, Danmark, 1996-2003

Professor i köttvetenskap, Inst for Fødevarevidenskab, Köpenhamns universitet, Danmark, 2004-2016

Professor i köttvetenskap, Inst för husdjurens miljö och hälsa (HMH), SLU, 2016-

Prefekt, Inst för husdjurens miljö och hälsa (HMH), SLU, 2016-

Handledning

Doktorander

  • Qasim Mashood
  • Josefine Jerlström
  • Ulla Saarinen

Postdoktorer

  • Elin Stenberg
  • Johanna Friman

Dessutom handledare för master- och bachelorprojekt inom mitt forskningsområde.

Publikationer i urval


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Institutionskansli Professor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Avdelningen för produktionssystem
Telefon: +4651167210
Postadress:
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara
Postadress:
Box 234
532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara

Publikationslista: