CV-sida

Adrian Dauphinee

Adrian Dauphinee
NSERC Postdoctoral Fellow & Killam Scholar

Forskning

My research interests surround catabolic processes in plants including autophagy and programmed cell death.


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Biokemi
Postadress:
Intendentur BioCentrum, Box 7055
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 5, Uppsala