SLU:s självvärdering

Senast ändrad: 18 maj 2022

SLU:s självvärdering utgår från UKÄ:s "Vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete" och är fastställd av rektor. Den har utarbetats av en arbetsgrupp vid planeringsavdelningen med stöd av:

  • En styrgrupp (rektor, FUR:s ordförande, UN:s vice ordförande, UN:s externe ledamot och SLUSS ordförande).
  • Den utbildningsadministrativa noden.

Ett antal programstudierektorer, studierektorer för forskarutbildning, lärare och forskare, liksom tjänstemän inom universitetsadministrationen har bidragit med läshjälp och expertkunskaper.

Självvärderingen och relaterade dokument nås via länkarna nedan.

Länkar:

SLU:s självvärdering

Bilageförteckning med länkar till respektive bilaga

Utökad innehållsförteckning