VH-fakultetens lokala rutiner

Senast ändrad: 10 april 2024

Här hittar du lokala rutiner och instruktioner för verksamheterna inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH).

Dokumenten är ett komplement till SLU:s miljöhandbok. Fakultetens och djursjukhusets verksamheter finns beskrivna i dokumentet "Beskrivning av verksamheten".


Kontaktinformation