VH-fakultetens och UDS lokala rutiner

Senast ändrad: 15 augusti 2023

Här hittar du lokala rutiner och instruktioner för verksamheterna inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) och universitetsdjursjukhuset (UDS).

Dokumenten är ett komplement till SLU:s miljöhandbok. Fakultetens och djursjukhusets verksamheter finns beskrivna i dokumentet "Beskrivning av verksamheten".


Kontaktinformation