NJ-fakultetens lokala rutiner

Senast ändrad: 15 augusti 2023

Här hittar du lokala rutiner och instruktioner för verksamheterna inom fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

Dokumenten är ett komplement till SLU:s miljöhandbok. Fakultetens verksamheter finns beskrivna i dokumentet "Beskrivning av verksamheten".


Kontaktinformation