LTV-fakultetens lokala rutiner

Senast ändrad: 05 april 2022

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) har i dagsläget inga lokala rutiner och instruktioner, se istället SLU:s gemensamma rutiner.

Fakultetens verksamheter finns beskrivna i dokumentet "Beskrivning av verksamheten".


Kontaktinformation