Nyheter från NJ:s fakultetsnämndsmöte 22 september

Senast ändrad: 29 september 2022

NJ:s fakultetsnämnd hade möte den 22 september. Här följer information om vad som beslutats:

Ledamöter i fakultetsnämnden

Richard Ferguson har avsagt sig uppdraget som suppleant i fakultetsnämnden då han utsetts till prefekt vid institutionen för ekonomi.

Se fakultetsnämndens alla ledamöter här

Ledamöter i NJ-fakultetens lärarförslagsnämnd 2022-2025

Fakultetsnämnden har beslutat att utse Ingrid Öborn, institutionen för växtproduktionsekologi, till gruppsuppleant i NJ-fakultetens lärarförslagsnämnd under perioden 1 oktober 2022 tillsvidare dock längst till och med 30 juni 2025.

Se lärarförslagsnämndens alla ledamöter här

Ny professor

Markus Schmid är ny professor i molekylär cellbiologi efter beslut av rektor 20 september.

Professorsrekrytering ekologi

Fakultetsnämnden har fastställt en annons för rekrytering av en professor i ekologi med fokus på växtsamhällenas roll och dynamik i ekosystem under förändring. Anställningen är placerad vid institutionen för ekologi.

Läs mer om SLU:s strategi och värdegrund här

Läs mer om NJ-fakultetens strategi här

Adjungerade lärare

Fakultetsnämnden diskuterade möjligheterna att öka antalet adjungerade lärare för att stärka undervisningen inom framförallt agronomutbildningarna inom PN-NJ. Frågan tas upp igen vid kommande sammanträden.

Fakultetsnämndens sammanträdesdatum 2023

  • 8 februari (onsdag)
  • 19 april (onsdag)
  • 14 juni (onsdag)
  • 21 september (torsdag)
  • 26 oktober (torsdag)
  • 13 december (onsdag)

Kontaktinformation

Pär Aronsson
Fakultetsdirektör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
par.aronsson@slu.se, 018-67 25 67