SLU-nyhet

Ovanligt fynd vid björkskador utanför Hudiksvall

Publicerad: 04 juni 2024
Skadad björk. Foto.

Ett planterat bestånd av björkar utanför Hudiksvall har drabbats av oklara skador. Nu försöker forskare identifiera orsaken till skadorna.

De första indikationerna av skador upptäcktes för ett par år sedan i ett nästan fem hektar stort område i Hedvigsfors utanför Hudiksvall. Björkarna är planterade på tidigare jordbruksmark för ungefär 50 år sedan. Eftersom orsaken till skadorna och björkdöden var oklar, kontaktade Skogsstyrelsen SLU Skogsskadecentrum, som tidigare sett liknande skador vid undersökning i Uråsa i Småland.

På plats i Hedvigsfors har forskarna nu tagit prover både från ved och grenar för att försöka identifiera skadeorsaken.

‒ Vi lyckades samla in flera nya prover som ska undersökas. Vi fick också en mycket bättre bild av symptomen och omfattningen av skadorna. Nu ska vi försöka odla svamp från proverna för att sedan, med molekylära metoder, identifiera vilka arter som är inblandade i björkdöden, säger Iryna Maksiakh forskare och analytiker vid SLU Skogsskadecentrum.

För att kunna veta med säkerhet vilken svamp som orsakar sjukdomen behöver forskarna infektera friska björkplantor för att se om de blir sjuka och uppvisar samma symptom.

Ovanlig svamp

Redan förra året tog forskarna de första proverna på inskickade vedprover från skadade träd. De kunde då isolera svampen Ophiostoma pseudokarelicum, som inte tidigare är känd i Sverige. Svampen har tidigare hittats i sår och skador på levande och döende träd i Polen och Norge.

Forskarna menar att det än så länge inte finns orsak till oro då det ännu inte går att säga om skadorna sprids i området.

‒ Det är uppenbart att beståndet är hårt drabbat och de flesta björkarna uppvisar symptom. Det kommer vara ett hårt slag för skogsägaren, men än så länge finns ingen orsak till oro, säger Audrius Menkis forskare och analytiker vid SLU Skogsskadecentrum.

‒ Det är viktigt att vi fortsätter följa utvecklingen här i beståndet men även undersöka om samma symptom dyker upp på björk på andra platser i landet, säger Åke Olson forskare vid SLU Skogsskadecentrum.

Eftersom björk är ett trädslag på frammarsch och odlingen förväntas öka i framtiden, är det viktigt att fortsätta undersöka skador och sjukdomar som drabbar björk.

Fakta:

Projektet är ett samarbete mellan SLU Skogsskadecentrum och Skogsstyrelsen.


Kontaktinformation

Åke Olson, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Avdelningen för skoglig patologi
Ake.Olson@slu.se, 018-671876

Iryna Matsiakh, Forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

iryna.matsiakh@slu.se +4640-41 53 94, 038-095-22 91 087