SLU-nyhet

Vårkollen visar att årets vår är tidig

Publicerad: 02 maj 2024
Foto på tussilago

Vårkollen visar att 2024 års vår är tidig jämfört med hur det var förr vid den här tiden på året. Även om det varit många kalla perioder, har våren ändå kommit längre norrut än de historiska genomsnitten från förr i tiden. Vårkollen visar att vårtecknen nått ungefär lika långt som de tidigare Vårkollarna visat i modern tid. De tidiga arterna tussilago, blåsippa och sälg har dock begränsats av snögränsen.

Under Valborgshelgen genomförde Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Vårkollen för tionde gången. Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data om vårtecken som frivilliga rapporterat in. Med Vårkollen ges en ögonblicksbild av hur långt våren kommit i landet vid samma tid varje år. På så sätt kan forskarna se om och hur vårens ankomst påverkas av klimatförändringar.

– Vi vill tacka alla medborgarforskare som har deltagit i årets Vårkoll! Antalet rapporter har ökat med nästan 100 procent från föregående år och det rapporterades från nästan 2 000 platser, runt om i landet. Vi hoppas så klart att detta bidrar till ett ökat engagemang för våra vilda växter och vad som händer med dem i ett förändrat klimat, säger Mora Aronsson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.

För 150 år sedan, 1873, startade en liknande verksamhet som rapporterade in vårtecken över hela landet, vilket gör att Vårkollens resultat kan jämföras med hur det såg ut vid Valborg vid den tiden. Till exempel var det på den tiden normalt att björkarnas lövsprickning startade strax efter Valborg i allra sydligaste Skåne. Vårkollen visar att det numera är normalt att lövsprickningen når ända upp till Mälardalen vid första maj och dit har lövsprickningen nått även i år.

– Vi har forskningsresultat som visar att lövsprickningen hos björk och blomningen hos vårblommande arter tidigarelagts ett par veckor sedan 1873. Vi vet att olika arter kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen, vilket innebär att många fler svenskar än tidigare numera kan njuta av vårblommorna kring Valborgshelgen, säger Ola Langvall, forskare vid SLU och samordnare för Svenska fenologinätverket.

På samma sätt hade sälg och vitsippa börjat blomma i hela Götaland och större delen av Sveland vid Valborg, enligt den historiska databasen, men numera går gränsen ca 10 mil längre norrut. Häggen, som tidigare började blomma i mitten av maj i sydligaste Skåne, har under vissa år i nutid börjat blomma ända upp till Svealand. I år är det bara i Skåne som häggen blommat vid Valborg. Resultatet stämmer också väl med genomsnittet från tidigare Vårkollar.

De tidiga arterna, såsom tussilago, blåsippa och sälg kom i blom tidigt under våren men har stoppats upp av att det fortfarande ligger kvar mycket snö i stora delar av Norrland (se snödjupskartor från 2024-04-30 från SMHI). Vårkollen visar också att de tidigblommande arterna fortfarande blommar i stora delar av landet, även om de började blomma för flera veckor sedan. Under år då våren kommer extra tidigt brukar dessa ha hunnit blomma över i södra Sverige.

Försommarkollen 5-6 juni

En rapportering på samma tema, Försommarkollen, görs i början av juni. Eftersom syftet med kollarna är att se hur växterna påverkas av klimatförändringar, följer forskarna även hur blomningen hos liljekonvalj, prästkrage, rönn, hägg och syrén har förändrats över tid. Försommarkollen görs under Världsmiljödagen den 5 juni och Nationaldagen den 6 juni. Sveriges nationalblomma, liten blåklocka, finns därför också med i artlistan i undersökningen. Läs mer på www.försommarkollen.se.

Mer information

  • Nedan finns länkar till kartbilder, som presenterar en analys av årets Vårkollen-rapporter (färgade prickar). I samma kartor finns datumlinjer, som visar när respektive art i medeltal började blomma enligt de historiska data som samlades in under perioden 1873-1920. De grå nyanserna i bakgrunden på kartan visar hur Vårkollens observationer såg ut i medeltal under de tidigare årens Vårkollar (2015-2023). För mer information om detta och Svenska fenologinätverket, kontakta Ola Langvall. För blåsippa, sälg och tussilago finns även kartor som visar dessa gränser i förhållande till rådande snöläge (snödjup enligt SMHI 2024-04-30).
  • www.vårkollen.se presenteras alla observationer som skickats in utan filtrering. Analyserna är gjorda på ett urval av dessa, med hög kvalitet.
  • Vårkollens folder kan laddas hem på www.vårkollen.se/filesharing/varkollen.pdf
  • Illustrationer av Vårkollens prioriterade arter och Vårkollens signaturbild kan laddas ned som zip-fil [http://tinyurl.com/zdbdt72]. Illustrationerna är fria att använda och kommer från: Lindman, C. A. M. 1917-1926: Bilder ur Nordens flora, tredje uppl. Wahlström & Widstrand. För tussilago-fotografiet ska ”FOTO: Gert Olsson/Scandinav” anges.

Kontaktpersoner

Svenska botaniska föreningen (www.svenskbotanik.se)

Mora Aronsson, mora.aronsson@svenskbotanik.se, 072-512 10 43

Moa Pettersson, moa.pettersson@svenskbotanik.se, 076-135 94 45

SLU, samordnare för Svenska fenologinätverket

(www.naturenskalender.se, www.vårkollen.se, www.försommarkollen.se)

Ola Langvall, ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26

Vårkartor

Här kan de olika kartorna för respektive växtart laddas ned. Kartorna får användas fritt i artiklar om Vårkollen 2024. Ange källa: SLU/Ola Langvall

Björkens lövsprickning 2024 vid Valborg

Blåsippans blomning 2024 vid Valborg

Häggens blomning 2024 vid Valborg

Sälgens blomning 2024 vid Valborg

Tussilagons blomning 2024 vid Valborg

Vitsippans blomning 2024 vid Valborg

Kartor för tussilago, blåsippa och sälg som visar gränser i förhållande till rådande snöläge (snödjup enligt SMHI 2024-04-30).

 


Kontaktinformation

Erika Troeng, presschef
Kommunikationsavdelningen, SLU
erika.troeng@slu.se, 018-67 26 08, 073-807 88 90