SLU-nyhet

SLU-forskare prisas för forskning om miljögifters ekologiska påverkan

Publicerad: 27 maj 2024
Tre pristagare med blommor och diplom.

Michael Bertram, biträdande lektor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tilldelas Kungliga Skytteanska samfundets pris till yngre framstående forskare inom naturvetenskap och teknik 2024 för sin framgångsrika forskning om miljögifters ekologiska påverkan.

Människor påverkar miljön på många olika sätt, ett av dessa är via läkemedel vi äter. Via avloppet hamnar rester av läkemedlen i vattnet och påverkar livet där. I flertalet studier har Michael Bertram undersökt hur fiskars beteenden ändras av föroreningarna, och vilka konsekvenser det kan få. För denna samhällsviktiga forskning får han i dag Kungl. Skytteanska samfundets pris.

– Det är en stor ära att ta emot detta pris som utgör en betydande milstolpe i min akademiska karriär. Jag är mycket hedrad och motiverad att arbeta ännu hårdare för att förstå och minska den kemiska föroreningens påverkan på vår miljö, säger Michael Bertram.

 

Prismotiveringen lyder:

"I Michael Bertram forskning undersöks miljögifters påverkan på ekologiska och evolutionära processer i naturen. Frågeställningarna är av stort intresse för att säkra miljön från diverse kemiska utsläpp, så som läkemedel eller industrikontamineringar, som sprids runt om i världen. Han har sedan examen visat stor framgång i att publicera vetenskapligt, att presentera sina rön vid vetenskapliga konferenser och att erhålla externa anslag. Han har publicerat 50 artiklar (varav 48 de senaste fem åren), alla i mycket högt rankade tidskrifter (e.g. Science, Current Biology, Trends in Ecology and evolution). Hans h-index är 24. Hans självständighet visas av att han samarbetar och publicerar med flera olika grupper samt har tilldelats avsevärda externa anslag som huvudsökande, bl a från Formas och Kempestiftelserna. Han är även gästforskare vid Stockholms universitet.
Hans forskning har redan visat sig betydelsefull både vetenskapligt och samhälleligt och han kommer med all sannolikhet att fortsatt stärka den vetenskapliga miljön vid SLU i Umeå för lång tid framöver.
Michael Bertram föreslås därför som en mycket värdig mottagare av priset till framstående yngre forskare inom naturvetenskap och teknik 2024."

Prissumman i år är 20 000 svenska kronor. Priset delades ut i samband med Kungl. Skytteanska Samfundets årshögtid den 24 maj i Umeå.

Fakta:

Skytteanska Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling. Samfundet delar årligen ut ett kulturpris samt ett antal priser och stipendier för att stödja och uppmärksamma framför allt yngre forskare vid universiteten och högskolor i norra Sverige.