SLU-nyhet

Disputation om ny variation i växtförädlingen av timotej

Publicerad: 22 maj 2024
Två personer står och pratar med varandra. En håller i en doktorsavhandling.

Yousef Rahimi har utvärderat vilda och domesticerade accessioner av timotej (och två närbesläktade gräsarter). Fredag 24 maj försvarar han sin avhandling som översatt till svenska har titeln ”Fenotypisk och genetisk diversitet hos vilda och domesticerade accessioner av timotej och besläktade arter: betydelse för växtförädling”.

Syftet med Yousef Rahimis och kollegornas forskning är att få fram en bredare variation att utgå ifrån inom växtförädlingen av timotej, för att utveckla nya sorter av fodergräset.

Produktionen av timotej i Sverige och andra nordiska länder begränsas av korta växtsäsonger och oförutsägbara förändringar i odlingsförhållanden till följd av klimatförändringarna. För att möjliggöra hög produktion av högkvalitativt timotejfoder måste vi utveckla nya sorter som är anpassade till det föränderliga klimatet. Ett viktigt steg mot utvecklingen av nya sorter är att undersöka mångfalden i egenskaper som påverkar avkastning och kvalitet, såsom växtens olika utvecklingsstadier, och förmågan att bilda olika typer av strån (vegetativa skott, långsträckta icke-blommande och reproduktiva strån) hos timotej och besläktade arter.

Vilda populationer av timotej är anpassade till olika livsmiljöer och klimat. De kan uppvisa stor mångfald och olika kombinationer av egenskaper som inte finns hos odlad timotej. De kan användas som donatorer och genetiska resurser av gynnsamma egenskaper och gener för förbättring av timotejsorter.

Följ disputationen online

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta:

Timotej (Phleum pratense L.) är ett flerårigt gräs som odlas för foderproduktion och bete i tempererade områden. Högre temperaturer och längre växtsäsonger till följd av klimatförändringarna kräver nya anpassade timotejsorter.

Timotej är en av de viktigaste fodergrödorna i Sverige och i andra länder i norra Europa. Den odlas ofta tillsammans med andra växtarter, till exempel rödklöver.


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22