SLU-nyhet

Efter 40 år: ny forskning om vattenkraftens påverkan på reglerade sjöar

Publicerad: 31 maj 2024
Porträttbild Johan Östergren

De flesta större sjöar i Norrlands inland är reglerade sjöar eller kraftverksmagasin. De är avgörande för Sveriges elproduktion, men också kraftigt påverkade av vattenkraften. I ett nytt forskningsprojekt ska nu forskare från Sveriges lantbruksuniversitet studera långtidseffekterna av vattenkraftsregleringen, och identifiera åtgärder som kan mildra dess negativa effekter.

- Vi vet att vattenregleringen kraftigt påverkar ekosystemen i sjöarna. De annars mycket produktiva bottnarna och stränderna eroderas och vattenväxter dör, säger Johan Östergren som är forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU och leder projektet.  

Mellan 1950-1960 samt 1976-1985 bedrevs en omfattande forskning på hur vattenkraftsregleringen påverkade miljön, fisk och smådjur som fisken äter (näringsdjur). Sedan dess har lite gjorts på området, och framför allt saknas kunskap om vilka miljöförbättrande åtgärder som kan vara lämpliga i kraftigt reglerade sjöar.

- Det är första gången på 40 år som dessa miljöer är i så stort fokus igen. De åtgärder som genomfördes då var främst utsättningar av fisk och nya näringsdjur. Nu vill vi bredda perspektiven och undersöka de långsiktiga effekterna av regleringen men även av tidigare utförda åtgärder på fisk, bottenfauna och vattenväxter, säger Johan Östergren.

I projektet ska forskarna kombinera data om fisk, vattenväxter, habitat, hydrologiska mätningar och förändringar i klimat och kraftproduktion. Den nyvunna kunskapen kommer utgöra grunden för hur man kan arbeta med nya åtgärder för att förbättra biodiversitet och minska långsiktig påverkan av vattenkraftsregleringen. 

- Målet är att identifiera tänkbara miljödesignlösningar och ge rekommendationer för vilka miljöförbättrande åtgärder som kan vara lämpliga samt vilka förväntade effekter åtgärderna kan få. Vi kommer även att titta närmare på effekter av grunddammar i samarbete med andra SLU-projekt och Vattenfall, säger Johan Östergren.

- Det var självklart för oss att gå in i detta samarbete och bidra till forskningen. SLU kommer att få tillgång till våra anläggningar för att kunna ta del av våra åtgärder och utvärdera dem. Det kommer bli ett viktigt bidrag till vårt arbete med biologisk mångfald framåt och resultera i konkreta åtgärder i reglerade vattendrag när vattenkraften ska få nya moderna miljötillstånd, säger Henrik Viklands, ansvarig för Vattenfall vattenkraftsprogram för biologisk mångfald.

Om projektet

Projektet ”Environmental design for rehabilitation of regulated lakes and reservoirs” finanserias med hjälp av medel från Svenskt centrum för hållbar vattenkraft (SVC) och Vattenfall.

Fler pågående SLU-projekt med fokus på vattenkraft


Kontaktinformation

Johan Östergren, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.ostergren@slu.se, 010-478 42 62, 070-346 14 29