SLU-nyhet

Begränsningar och möjligheter för ekologisk växtproduktion i produktiva jordbruksområden

Publicerad: 22 maj 2024
Rafaelle Reumaux spikar upp sin doktorsavhandling på en trädstam.

I morgon disputerar Rafaelle Reumaux med sin avhandling som handlar om mångfalden av brukningsmetoder inom den ekologiska produktionen av spannmål. Vi ställer tre frågor till henne.

Vad handlar din forskning om mer specifikt?

Jag har studerat hur man kan utnyttja en mångfald av metoder och växtföljder för att få högre avkastning i ekologisk växtodling, speciellt i områden i Sverige där marken är mycket bördig och där det inte är lika vanligt med ekologisk odling som det är på mindre produktiv mark. Jag har dels gjort fältstudier på gårdar och använt data som svenska lantbrukare rapporterat när de ansökt om EU-stöd (Land Parcel Identification System), för att studera arealfördelningen av grödor.

Vad har du lärt dig?

Kombinationen av dataanalyser, fältstudier och intervjuer med lantbrukare har gett mig en specifik förståelse för hur varierande det ekologiska lantbruket är med avseende på växtföljder, brukningsmetoder och näringsförsörjning med alternativ till stallgödsel, och hur det i sin tur påverkar skörden och spannmålens proteininnehåll. Att utforska denna mångfald ger möjligheter att förbättra den ekologiska produktionen genom att till exempel inkludera den i den cirkulära ekonomin och utveckla utbildningsprogram för lantbrukare och rådgivare.

Hur blev du intresserad av det här forskningsområdet?

När jag var praktikant vid Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn sammanställde jag vetenskapliga data, som handlade om Europas miljöstatus, för beslutsfattare. Under den tiden kände jag att jag ville bli en av de forskarna som tar fram den här typen av data. Innan det, studerade jag miljövetenskap och agronomi i Köpenhamn och Wien. Det vore roligt att se mina resultat användas i ett policysammanhang i framtiden.