SLU-nyhet

Maskin konstaterar trädsjukdomar i fält

Publicerad: 17 april 2024
kvinnlig forskare med maskin

Ett bärbart verktyg som snabbt och enkelt i fält kan ge besked om en specifik svamp gett sig på tallar i fält. Det har forskaren Iryna Matsiakh fått en miljon kronor i anslag för att utveckla.

Idag lider den svenska skogen av flera skogshälsoproblem orsakade av insekter och svampar. Angreppen orsakar stora ekonomiska och ekologiska effekter på grund av förluster i virkestillväxt och att träd dör.

Tall, som är en av de ekonomiskt viktigaste trädarterna i Sverige, hotas idag av flera nya eller mer spridda inhemska svampsjukdomar. Situationen väntas bli ännu värre av klimatförändringarna.

Eskalerande skador i skogen kommer att orsaka instabilitet i råvaruförsörjningen för den växande bioindustrin, som är viktig för Sveriges omställning till en fossilfri ekonomi.

Tidig upptäckt viktig

Bristen på verktyg för att snabbt upptäcka och identifiera nya och framväxande svampar gör att man ofta inte hinner reagera och genomföra begränsningsåtgärder som kan minska förlusterna innan det är för sent.

Iryna Matsiakhs projekt syftar till att utveckla de banbrytande Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)-baserade diagnostiska analysmetoderna för snabb och tidig upptäckt av sjukdomar på tall som i nuläget är relevanta för Sverige.

Nyligen har hon fått en miljon kronor beviljat av Stiftelsen för strategisk forskning, tidigare har hon fått ytterligare en miljon kronor.

Långt ute i skogen

Målet är att skapa en enkel och bärbar lösning så att skogsskötare kan använda metoden för att upptäcka patogener långt ut i skogen.

– Med förbättrade verktyg för snabb upptäckt och övervakning kan vi förbättra skogens hälsotillstånd och skydda vår livsviktiga virkesresurs, biologiska mångfald och övriga ekosystemtjänster, säger Iryna Matsiakh, forskare på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap och analytiker på SLU Skogsskadecentrum.