SLU-nyhet

Ansök om utnämning till senior miljöanalysspecialist

Publicerad: 15 april 2024

Nu öppnar den fjärde utlysningen till kompetensnivån senior miljöanalysspecialist.

Ansökan lämnas in senast den 15 september 2024.

Här hittar du instruktion för sökande, handläggningsordning och länk till
ansökningsformulär i ReachMee.

Den 2 maj bjuder nämnden för utnämning av seniora miljöanalysspecialister (NSM) in till en digital informationsträff om utlysningen. Träffa vicerektor och nämndens ledamöter och ställ frågor och kompetensnivån, ansökningsprocessen, bedömningskriterier mm. Inbjudan till träffen skickas ut av respektive institution.

SLU arbetar för ökad jämställdhet och lika villkor genom jämställdhetsintegrering. NSM har tidigare uppmärksammat att könsfördelningen bland sökande till kompetensnivån inte är jämn. Vi vill därför särskilt uppmuntra kvinnor att söka. Tveka inte att skicka in en ansökan.

Fakta:

Digital informationsträff

2 maj 2024: Nämnden för utnämning av seniora miljöanalysspecialister (NSM) bjuder in till en digital informationsträff om utlysningen. Inbjudan till träffen skickas ut av respektive institution.


Kontaktinformation

Kontaktinformation
Ordförande i NSM, telefon: 018-672370, e-post: anna.lundhagen@slu.se
Sekreterare i NSM, telefon: 018-672287, 070-5742287, e-post: fabian.engel@slu.se