SLU-nyhet

Jesper Larsson får konsolideringsbidrag från Europeiska forskningsrådet

Publicerad: 01 mars 2024
Jesper Larsson

Jesper Larsson, forskare i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett konsolideringsbidrag från det Europeiska forskningsrådet (ERC).

Av årets totalt 2 130 sökande tilldelades 308 forskare ett konsolideringsbidrag av ERC. Finansieringen syftar till att stödja excellenta forskare i ett skede av karriären där de fortfarande kan konsolidera sina egna oberoende forskarlag för att de ska kunna fullfölja sina mest lovande vetenskapliga idéer.

- Jag är överväldigad och mycket glad. Det är ett kvitto på att den agrarhistoriska forskningen vid SLU håller högsta internationella standard, säger Jesper Larsson.

Under de närmaste fem åren kommer Jesper Larsson att erhålla 1 989 816  euro för sitt projekt som handlar om hur människor förvaltar naturresurser och hur en förändring i nyttjandet påverkar sociala relationer, ekonomi och institutioner i samhället.

- Det här forskningsprojektet handlar om en genomgripande förändring av naturreseursutnyttjandet i norra Eurasien, från Atlanten i väster till Berings sund och Stilla havet i öster när människor i en jakt- och fiskeekonomi med små renhjordar övergår till renpastoralism med hundratals och ibland tusentals tamrenar. Projektet undersöker därmed en fundamental förändring i övergången från en födoinsamlande till en födoproducerande ekonomi och hur den förändringen påverkar människor, berättar Jesper Larsson.

Genom att studera samisk naturresursanvändning från år 1550 till år 1800, undersöker projektet hur urfolk hanterar övergången.

- Även om min forskning är grundforskning är jag övertygad om att djupare kunskap om hur människor bygger institutioner för att förvalta naturresurser är en av vår tids viktigaste frågor. Gedigen historisk forskning bidrar också till att vi bättre förstår vår egen tid, säger Jesper Larsson.

Fakta:

Pastoralism är en term inom antropologin för nomadiserande boskapsskötsel. Pastoralism betecknar dels de samhällen som uteslutande försörjer sig på boskapsskötsel men även en del av de samhällen som kombinerar boskapsskötsel med jordbruk.


Kontaktinformation

Erika Troeng, presschef
Kommunikationsavdelningen, SLU
erika.troeng@slu.se, 018-67 26 08, 073-807 88 90