SLU-nyhet

Distanskurs om renar och renskötsel

Publicerad: 22 mars 2024
En flock renar som betar i terräng med lågväxande buskar. Foto.

Denna distanskurs riktar sig till dig som önskar lära dig mer om renar och deras biologi och om renskötsel. Kursen kommer att belysa renens biologiska anpassning till det arktiska- subarktiska klimatet, renens domesticering och historia och utbredning i det cirkumpolära området. Renskötseln är en areell näring, som använder säsongsbetesmarker i både fjällmiljö och i skogsområdet och därmed både påverkar och påverkas av många andra areella näringar i norra Sverige. Vi kommer att erbjuda fördjupade kunskaper i renskötselsystemet och en ökad förståelse för dess praktiska och rättsliga förutsättningar. Möten med andra kursdeltagare, praktiska övningar och exkursioner under kursen ger även kursdeltagarna ett ökat kontaktnät.

Mer information, anmälningskod m.m.

 

För mer information kontakta Anna Skarin, anna.skarin@slu.se