Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd


Det finns 29 sidor som är taggade med Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd:

Installationsföreläsning av professor Johan Dicksved

Installationsföreläsning av professor Johan Dicksved. Johan Dicksved är professor i näringsfysiologi och metabolism hos enkelmagade djur sedan september 2023. Idag var det dags för hans officiella

International Collaboration on Extreme Conformation in Dogs

International Collaboration on Extreme Conformation in Dogs (ICECDogs) består av intressenter från flera olika länder som arbetar tillsammans för att minimera uppkomna djurskyddsproblem till följd av

Rapport från NordCAW seminariet om hästvälfärd

Den 29 november arrangerade NordCAW ett seminarium om hästvälfärd på SLU, Uppsala, "Horse Welfare in relation to the use of horses in equestrian sport". Seminariet har sammanfattats i en rapport på

Halvtidsseminarium för Pontus Gunnarsson

Halvtidsseminarium: Pontus Gunnarsson marie.liljeholm@slu.se Välkommen till Pontus Gunnarssons halvtidsseminarium. Det går att delta både på plats och via Zoom.  Pontus doktorandprojekt finansieras

Unikt landskapsexperiment för hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald

Familjen Kamprads stiftelse finansierar ett nytt projekt på SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala. Projektet fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma

Foder för försvar

Kan fodertillskott modulera broilers tarmmikrobiota och skydda mot Campylobacter? Det har Eliska Eliasson studerat i sitt doktorandarbete. Bakterien Campylobacter jejuni orsakar sjukdomen

Fiskar kan leva länge utan syretillförsel till hjärnan

Om man vill avliva en fisk är det inte tillräckligt att bryta syresättningen till hjärnan genom att skära halsen av den, berättar Albin Gräns, forskare på Institutionen för tillämpad husdjurvetenskap

Katt på recept?

Ensamlevande äldre människor får mindre ångest och depressioner när de lever tillsammans med en hund eller katt, säger Lena Lidfors, professor i etologi på Institutionen för tillämpad

Distanskurs om renar och renskötsel

Denna distanskurs riktar sig till dig som önskar lära dig mer om renar och deras biologi och om renskötsel. Kursen kommer att belysa renens biologiska anpassning till det arktiska- subarktiska

Seminariet om hästar på naturbetesmarker

Den 9 november 2023 anordnades seminariet ”Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med djurvälfärds- och djurskyddsperspektiv" av Nationellt centrum för

Urban Forests: Survey your moves

urbanfutures@slu.se Hur viktiga är urbana skogar för fysisk aktivitet och människors hälsa? Vad kan vi lära oss av hundägare? Klara Smedberg, doktorand vid institutionen för anatomi, fysiologi och

Debattartikel om hur renskötseln påverkas av utbyggnaden av vindkraft

Vindkraft är ett snabbt växande energislag i Sverige som planeras ta stora arealer av höglänta områden med bra vindförhållanden i anspråk. Detta skapar problem, eftersom dessa områden ofta

Loading…