Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd


Det finns 49 sidor som är taggade med Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd:

djurskyddskonferens 2024

Djurskyddskonferens 2024 elin.spangenberg@slu.se Den 19 november 2024 anordnar Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd en djurskyddskonferens. Konferensen hålls både fysiskt i

DigiFika med dekanerna på VH

DigiFika med dekanerna på VH kristina.jungnelius@slu.se Fredagen den 20/9 kl. 12:15-12:45 kommer VH-fakultetens dekaner finnas tillgängliga digitalt för att träffa medarbetare. Varmt välkommen med

Sommarlyssning

Poddtips Om Vetenskap: Bota husdjur – hur bra är veterinärmedicinsk forskning och vård? Vi älskar våra husdjur och vill att de ska få bästa tänkbara vård när de blir sjuka. Men hur långt fram ligger

Utbildningsmaterial om hästars välfärd

SCAW lanserar nytt utbildnings- och informationsmaterial om utbildning, träning och tävling med häst. SLU Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) har nyligen lanserat ett utbildningsmaterial om

Doktorandseminarium

Seminarium med doktorand Agneta Sandberg marie.liljeholm@slu.se Varmt välkommen till ett seminarium om Agneta Sandbergs doktorandprojekt som handlar om välfärd hos travhästar! Seminariet kommer att

DigiFika med dekanerna på VH

DigiFika med dekanerna på VH kristina.jungnelius@slu.se Fredagen den 23/8 kl. 12:15-12:45 kommer VH-fakultetens dekaner finnas tillgängliga digitalt för att träffa medarbetare. Varmt välkommen med

DigiFika med dekanerna på VH

DigiFika med dekanerna på VH kristina.jungnelius@slu.se Fredagen den 23/8 kl. 12:15-12:45 kommer VH-fakultetens dekaner finnas tillgängliga digitalt för att träffa medarbetare. Varmt välkommen med

Drop-in med dekanerna på VH

Drop-in med dekanerna på VH kristina.jungnelius@slu.se Fredagen den 6/9 kl. 12:00-12:45 kommer VH-fakultetens dekaner finnas tillgängliga för att träffa medarbetare i Café Moccado, VHC. Varmt

Seminarium med föreläsaren Csaba Varga

Seminarium om Antimikrobiella resistensmönster hos produktionsdjur med föreläsaren Csaba Varga kristina.jungnelius@slu.se Välkommen till seminarium med inbjudne föreläsaren Csaba Varga,

Blandskap

Det råder full aktivitet i projektet BLANDSKAP – Hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald med betande djur. Planeringen av fältförsöken har pågått sedan ett par månader för att kunna få ut

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier elin.spangenberg@slu.se Den 24 september 2024 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsammans med KRAV den årliga träffen för

Horse Welfare Summit!

Horse Welfare Summit 2024 josefina.zidar@slu.se Norra Europas största evenemang med fokus på hästvälfärd! Lyssna på internationella experter, delta i rundabordsdiskussioner och träffa andra

Loading…