SLU-nyhet

Medarbetarundersökningen 2024 – vi har ett resultat

Publicerad: 15 februari 2024

Mellan 22 januari och 2 februari hade alla medarbetare möjlighet att svara på en medarbetaundersökning, 76 procent tog vara på chansen. Enkäten ger ett mått på hur nöjda medarbetarna är vilket sammanfattas i ett medarbetarindex (MI). I år hamnar vårt MI på 72, att jämföra med 2021 års undersökning då indexet hamnade på 73.

– Tack alla som svarat på medarbetarundersökningen. En svarsfrekvens på 76 % är helt godkänd och resultatet ger oss verkligen en bild av hur vi trivs på SLU.  Ett medarbetarindex på 72 är glädjande och visar att det pågår massor med bra arbetsmiljöarbete i våra verksamheter.  Nu ska vi tillsammans, chefer och medarbetare, djupdyka i resultaten och se vad som fungerar bra och vad vi behöver förbättra, säger Anna-Karin Olofsdotter, SLU:s personaldirektör.

Enkäten mäter även rekommendationsviljan (eNPS). Den visar att många SLU:are är stolta och gärna berättar för andra att SLU är ett bra ställe att arbeta på. 2021 mätte SLU ett eNPS på 14 och nu har vi ett uppmätt eNPS på 13. För stolthet över våra utbildningar är siffrorna 22 för 2021 respektive 15 för 2024.

– Det är roligt att SLU:are känner stolthet över sin arbetsplats och våra utbildningar, säger Anna-Karin Olofsdotter, personaldirektör. En medarbetarundersökning är ett sätt att ta temperaturen på arbetsplatsen. Det viktiga är att vi får frågorna på bordet och får möjlighet att tillsammans jobba vidare för att fortsätta att vara en attraktiv arbetsplats dit många vill söka sig, och att alla som jobbar vid SLU upplever att de utvecklas och vill fortsatt jobba kvar, berättar Anna-Karin Olofsdotter.

De kommande veckorna kommer ledningar för fakulteterna, biblioteket och för det gemensamma verksamhetsstödet att få sina resultat presenterade. Därefter påbörjas det viktiga arbetet på institutioner och avdelningar med att fortsätta dialogen kring hur vi tillsammans utvecklar SLU som den goda arbetsplatsen på lika villkor.

Ta del av hela resultatet av medarbetarundersökningen här

Fakta:

Medarbetarindex (MI) är ett värde mellan 0 – 100. Ett godkänd värde ligger mellan 70-100.

Värdena eNPS och pNPS visar på viljan att rekommendera SLU som arbetsplats respektive ett lärosäte att studera på. Ett värde som kan vara mellan –100 och 100. Allt över 0 är ett bra resultat.