Hoppa till huvudinnehåll

Anställning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med anställning vid SLU att göra.


Det finns 20 sidor som är taggade med Anställning:

PhD position in Silviculture of mixed forest

Institutionen söker nu en motiverad kandidat till en doktorandtjänst i skogsskötsel. Beskrivning av tjänsten Huvuduppgiften blir att studera möjligheten att etablera och behålla barrblandskogar i

Ny koordinator sökes

SLU Urban Futures i samverkan med Tankesmedjan Movium söker en koordinator med uppdrag att utveckla och driva en kreativ verksamhet för kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring urban

Krafttag för asken

Nu finns möjligheten att vara med och rädda asken för framtiden. Trädet är hotas av askskottsjuka, en svampsjukdom som dödat många träd. Men 1-3 procent av askarna visar resistens mot angreppen.

Lunchföreläsning FuF - SIANI

Margarita.Cuadra@slu.se Lunchföreläsning med FuF och SIANI Från studier till jobb inom hållbar utveckling FuF (Föreningen för utvecklingsfrågor) och SIANI (Swedish International Agriculture

Tvärvetenskapligt framtidslabb lanseras på SLU

Under våren 2019 lanserar SLU Urban Futures och SLU Future Food det gemensamma projektet Framtidslabbet. Under 12 månader får sammanlagt sex forskare ta del av en ’crash course’ i framtidsstudier,

Koordinator för Mat och Stad sökes

SLU Urban Future och SLU Future Food söker en koordinator som kan driva och utveckla uppdraget Mat och Stad. Skicka in din ansökan senast den 28 februari. Bakgrund SLU:s fyra framtidsplattformar har

Lektorat i matematisk statistik

Som universitetslektor i matematisk statistik kommer du att arbeta med utveckling av institutionens forskning, fortlöpande miljöanalysprogram och utbildning. Särskilda arbetsuppgifter för

Professor i skoglig planering-sydsvensk skog

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp söker en Professor i skoglig planering. Ämnesbeskrivning Professorns ämnesområde skall vara skoglig planering. I vetenskaplig mening fungerar

Uppsala Health Summit 2019 söker assistenter

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer

SLU söker statistiker

Är du intresserad av att tillämpa statistik för att besvara naturvetenskapliga frågor? Vill du bidra med statistisk forskning som efterfrågas inom områden som skoglig planering, miljöövervakning,

SLU Global is now recruiting a head of unit

SLU Global is now recruiting a head of unit with proven experience of international collaboration and global development work. The head of unit will have overall responsibility for the unit’s

Anställningsordning

Riksdagen har i Högskolelagen angivit grundläggande bestämmelser för professorer och andra lärare. Där framgår att det för utbildning och forskning ska finnas anställda professorer och lektorer, och

Loading…