SLU-nyhet

Kriget ökar risken för framtida skogsbränder i Ukraina

Publicerad: 22 februari 2024
Karta med röda punkter

Den ryska invasionen av Ukraina har haft en stor negativ inverkan på skogarna. Och under de kommande decennierna är risken för skogsbränder förhöjd.

På grund av den ryska fullskaliga militära invasionen av Ukraina i februari 2022 kom ett stort område i de södra och östra delarna av Ukraina under massiv beskjutning och har påverkats av en mängd olika krigsrelaterade aktiviteter.

Skogarna har främst skadats av skogsbränder på grund av beskjutningsrelaterad antändning och mekaniska skador på grenar och stammar.
– Omfattningen av miljöskador på ukrainskt territorium, orsakade av den ryska aggressionen, är enorm, även om dess fulla omfattning för närvarande är okänd på grund av det pågående kriget, säger Maksym Matsala, forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Alnarp.

Analyser med satellitbilder

Maksym Matsala och hans kollegor använde Sentinel-satellitbilder för att dokumentera betydande ökningar av skador på skogarna i tre av de mest påverkade skogsområdena i Ukraina för år 2022.

I området Cherson, längs Dnepr-floddeltat, skadades cirka 7 000 hektar, 16 procent, av skogsbestånden. I de andra två intressanta områdena, Tjernobyls förbjudna zon och skogarna mellan städerna Charkiv och Luhansk, skadades 5 respektive 9 procent av skogstäcket.

I artikeln publicerad i Scientific Reports spekulerar forskarna i att brandrisken kommer att vara hög under de kommande decennierna. På grund av oexploderad ammunition röjs många brända tallplantager inte upp, med stora ansamlingar av vedartat bränsle.

Detta kommer snart att kompletteras med nytt gräs som är mycket brandfarligt under torra perioder. I det torra Cherson-området har 89 procent av skogen en förhöjd brandrisk och den förhöjda risken i de andra intressanta områdena är 70 procent.
– Lyckligtvis inträffade inga stora bränder under 2022 och 2023 i Ukraina. Brandhändelser före kriget tyder dock på att extremt torrt och blåsigt väder, som gynnar megabränder, kommer att inträffa förr eller senare, säger Maksym Matsala.

Mosaikskog minskar brandrisken

Att återställa skadade skogar efter en befrielse av Ukraina kan kräva uppdaterade förvaltningspolicyer, som förebyggande hanterar brandrisker. De likåldriga plantagerna av tall som dominerar skogsbruket har visat en ökad risk för skogsbränder.
– Att flytta fokus från vanligen täta och mycket brandfarliga barrmonokulturer till en mosaik av skogar med mer mångfald och mindre brandrisk kan vara en avgörande del, säger Maksym Matsala.
– Skogarna skulle kunna dra nytta av endast delvis föryngring av skadade fläckar, där några av dem behålls som brandgator.


Kontaktinformation