SLU-nyhet

En översikt över skadliga Phytophthora-arter i Sverige och Norden

Publicerad: 14 juni 2023
Blödande sår på en trädstam. Foto.

Skogsskador orsakade av svampliknande, markbundna algsvampar av släktet Phytophthora är på stark uppgång på många håll i världen, inklusive Sverige. Nu finns en översiktsartikel som sammanfattar allt vi vet hittills om de Phytophthora-arter som orsakar stora ekonomiska skador på våra träd.

Idag känner vi till 326 olika arter av Phytophthora som är fördelade i 12 olika grupper. Bland dem finns många skadegörare som orsakar stora ekonomiska skador på våra skogsträd. De kan till exempel orsaka rotröta, grodd-brännor, blödande stamsår och bladfläckssjukor. De här trädsjukdomarna kan förekomma på plantskolor, i stadsmiljöer, jordbruksmiljöer eller skogar.

I en ny översiktsstudie har SLU-forskarna Iryna Matsiakh och Audrius Menkis, som också är analytiker hos SLU Skogsskadecentrum, sammanfattat den forskning som finns hittills om Phytophthora-arter.

– Vi har tittat på var arterna förekommer, vilka värdväxter de har, skadesymptom och hur aggressiva de arter som attackerar träd är i de nordiska länderna, med särskild tonvikt på Sverige, berättar Iryna.

Vi utvärderar de potentiella riskerna med Phytophthora-arter till olika vedartade växter i detta geografiska område och betonar de ökande hot som är förknippade med detta med fortsatt introduktion av invasiva Phytophthora-arter, säger Audrius.