SLU-nyhet

Klart med arkitekt för Västra noden

Publicerad: 15 maj 2023
svartvit porträttbild på Paul Kvanta

Det blir Paul Kvanta som får uppdraget att göra en förstudie för utvecklingen av området Västra Noden i Alnarp.

Västra Noden är en av tre noder på campus och består av byggnaderna Vegetum, Horticum, Articum, Navet och Biotronen. Akademiska Hus ansvarar för att utreda områdets förutsättningar, både inomhus- och utomhusmiljön, och har nu gett arkitekten Paul Kvanta från företaget Ahrbom & Partner uppdraget att genomföra en förstudie.

– Under förstudien kommer vi att analysera befintliga byggnader och deras inbördes relationer, befintliga stråk, rörelsemönster och entréer men också behov och schematisk gestaltning av tillkommande bebyggelse och landskap, berättar Paul.

Paul har haft andra uppdrag på SLU, bland annat Ulls hus i Ultuna. Men detta blir det första i Alnarp, ett uppdrag han ser mycket fram emot.

– Västra Noden är idag en ganska splittrad och otydlig plats. Det är viktigt att skapa en helhetsmiljö som blir en värdig och tydlig entré för alla som i framtiden kliver av tåget på den nya stationen. Som de flesta andra som besökt Alnarp är jag hänförd över den levande kulturmiljön och det vackra landskapet och är naturligtvis jätteglad över förtroendet att få hjälpa SLU och Akademiska hus med denna komplexa och spännande uppgift, säger Paul Kvanta.

Om utredningen och förstudien

Utredningen, som är en del i projektet att utveckla nya verksamhetslokaler på campus, beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024 och innebär att ta fram följande:

  • En redovisning av byggnadstekniska förutsättningar, risker och möjligheter samt en kostnadsbedömning för projektet.
  • En strategi och tidplan för hur detta kan genomföras.
  • En enkel volymskiss samt grov inplaceringsskiss av projektet.
  • Utredningsskiss för utemiljön där inne- och utemiljön ska knytas samman både mot entré, perrong och övriga campus.
  • Lokalprogram som innefattar en beskrivning av den tänkta verksamheten inom projektet, vilken typ av lokaler som behövs och vilka samband som är viktiga.

Fakta:

Om Paul Kvanta

Paul är 55 år gammal, uppvuxen i Skälderviken utanför Ängelholm i nordvästra Skåne och bor sedan tjugo år i Nyköping med sin familj. Hans stora intressen är musik och arkitektur, eller kanske snarare livsmiljöer i allmänhet. Under sina år som arkitekt har han framför allt jobbat med stora ombyggnadsprojekt, ofta i antikvariskt känsliga miljöer.

Paul Kvanta är sedan 2019 husarkitekt åt Statens fastighetsverk för de elva regeringskvarteren i Södra Klara i Stockholm. Hans första stora projekt som nyanställd var arbetet med KTH:s huvudbibliotek KTHB i Stockholm. Han har också varit inblandad i ett flertal projekt på Ultuna, inte minst Ulls hus – SLU:s huvudbyggnad men även Artdatabanken och just nu med ombyggnaden av biblioteket – Studenthusprojektet.

Paul Kvanta är delägare i Ahrbom & Partner, en arkitektbyrå i Stockholm med cirka 50 medarbetare. Byrån arbetar med alla typer av projekt men framför allt med det redan byggda och har sedan begynnelsen haft fokus på hållbarhet. Detta belönades med 2020 års Kasper Salin-pris för arbetet med ombyggnad och restaurering av Kulturhuset i Stockholm


Kontaktinformation

Camilla Westerborn, lokalstrateg
Avdelningen för infrastruktur; SLU Lokaler, lokalplanering
Telefon: +4618672205, +46703975214
E-post: camilla.westerborn@slu.se