SLU-nyhet

Föryngringsfrågan har ingen patentlösning

Publicerad: 30 maj 2023

För en lyckad föryngring krävs en bra planta, bra markbehandling och en väl utförd plantering. Men, det finns ingen patentlösning som passar överallt. Regionala skillnader i nederbörd och temperatur och inte minst skillnader i mikroskala mellan planteringspunkter gör att den bästa metoden varierar från objekt till objekt. Men nya digitala verktyg kan göra föryngringen mer precis och ståndortsanpassad.

Per Nordin har i sin avhandling ”Regeneration measures in time and space” belyst föryngringsproblematiken på flera skalor – från landskapsnivå ner till den enskilda planteringspunkten. Dessutom har han vägt in tidsaspekten; en lyckad föryngring får effekter på skogens produktion även på lång sikt.

I hans försök visade han att det viktigaste för överlevnad och tillväxt var markberedningens förmåga att skapa bra planteringspunkter. Vilken planteringspunkt som är optimal beror dock på den enskilda ståndorten. Under fuktiga förhållanden var det bättre med upphöjd planteringsposition, men på torrare lokaler var valet mer fritt. Dessutom reagerar olika trädslag olika på valet av planteringspunkt.

Föryngringsplaneringen kan förbättras med digitala verktyg. Markfuktighetskartor kan ge vägledning vilka delar på ett objekt som är torra respektive blöta. I fortsättningen kan fjärranalysdata ge ännu bättre stöd till föryngringens utformning, så att föryngringen kan utföras med ännu bättre precision.Per Nordin efter lyckad disputation

Per Nordin efter lyckad disputation. Foto: Mats Hannerz.

Per Nordin försvarade sin avhandling vid Linnéuniversitetet i Växjö den 26 maj. Doktorsavhandlingen kan laddas ned genom databasen Diva.

Mats Hannerz


Kontaktinformation