SLU-nyhet

Almuppropet 2023: Friska almar nära sjuka sökes!

Publicerad: 29 maj 2023
Foto på träd med almsjuka

Tipsa oss om friska almar! Almsjukan drar fram i en rasande fart vilket har fått stora konsekvenser för almbestånden runt om i Sverige. Nu söker SLU, Skogsforsk och Linnéuniversitetet friska almar som står i närheten av sjuka för att föra resistensforskningen framåt.

Almen (Ulmus glabra) är inte bara ett vackert kulturträd utan också en viktig värd för över 250 olika arter och därmed mycket viktig för biodiversiteten. 

Sedan några år tillbaka bedrivs resistensforskning på både ask och alm här på Skogforsk. Under denna tid har vi försökt kartlägga almens utbredning och sjukdomsläge. Med hjälp av resistensforskning hoppas vi kunna ge almen en chans att överleva.

Hjälp oss att föra resistensforskningen framåt! 

Vi söker:

  • Frisk, grövre alm med en brösthöjdsdiameter över cirka 15 cm
  • Den ska finnas i områden där almsjukan har härjat och där det i dag finns sjuka och/eller döda almar i närheten
  • Ej solitära träd – det vill säga viktigt att det också finns sjuka/död träd i närheten

Om almsjukan

Almsjukan är en svampsjukdom som förs vidare från alm till alm, främst via almsplintborren (Scolytus laevis och S. triarmatus). Svampen (Ophiostoma ulmi) orsakar stopp i trädets vatten- och näringsledningar vilket leder till att almen börjar ”flagga” (vissna) och relativt snabbt därefter dör.

Lättast att upptäcka om en alm är sjuk är dessa flaggningar där löven på en eller flera grenar drar ihop sig och helt enkelt vissnar.

Så tipsar du oss

Maila dina observationer till våra ansvariga forskare Thomas Kraft (thomas.kraft@skogforsk.se) eller Mateusz Liziniewicz (mateusz.liziniewicz@skogforsk.se).

Skicka gärna både beskrivning, foto och plats/koordinater.

Läs gärna mer om alm och almsjuka, och lär dig att hitta och känna igen träden på SLU:s verktyg Skogsskada, skogkunskap.se eller skogsstyrelsen.se

Tack för att deltar i Almuppropret 2023 – din insats kan hjälpa till att rädda almen!


Kontaktinformation

Åke Olson, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Avdelningen för skoglig patologi
Ake.Olson@slu.se, 018-671876

thomas.kraft@skogforsk.se

mateusz.liziniewicz@skogforsk.se