SLU-nyhet

Aktivitetsanpassade lärandemiljöer utomhus – nytt innovationsprojekt

Publicerad: 25 maj 2023
En bild från en grön utemiljö i Alnarp: Foto: Viktor Wrange, SLU

Nu startar ett projekt för att undersöka hur man kan designa bra lärmiljöer utomhus. Projektet genomförs i samverkan mellan SLU i Alnarp och Akademiska hus. Ett av målen för projektet är att öka användningen av utomhusmiljön som en resurs för lärande.

Det planerade innovationsprojektet utgår ifrån frågeställningen om vad som möjliggör eller ökar kvaliteten i läraktiviteter utomhus.

Under hösten 2022 genomfördes idéprojektet ”Framtidens lärandemiljöer vid SLU Alnarp.” Ett projekt där fokus var på inomhusmiljöer men där en av frågeställningarna också var vilka läraktiviteter som kan göras utomhus och vad en sådan miljö behöver innehålla för att hålla en god lärandemiljö.

– Det projektet visar att det finns mycket som går eller skulle kunna gå att genomföra. Men vad är bra och lämpligt om man också adderar perspektivet att kvaliteten ska vara den samma eller bättre än lärandemiljöer inomhus?  Det vill vi ta reda på med det här projektet. Det finns få, om ens några, exempel på utemiljöer som designats med utgångspunkt i lärande och pedagogik för högre utbildning. Däremot finns mycket att inspireras av inom närliggande områden som t.ex. pedagogik för yngre barn, hälsa och rehabilitering, säger Kajsa Winnes, verksamhetsutvecklare på Akademiska hus och också projektledare för innovationsprojektet.

Workshops ska samla flera olika kompetenser

I en workshopprocess under hösten 2023 kommer projektet att samla en mångprofessionell grupp av lärare, studenter och fastighets-/lokalutvecklare som tillsammans kommer att utforska detta område och ta fram underlag för att designa ett antal prototyper.

– I nuläget planerar vi för tre workshoptillfällen under september till november och en särskild studentworkshop för att fånga idéer och perspektiv från en bred studentgrupp. Vi hoppas också kunna engagera studenter på Alnarp för design och uppförande av prototyper och att på sikt också kunna knyta forskare och lärare inom relevanta områden till utvärdering av prototyperna, berättar Kajsa Winnes.  

Projektet kommer också att följas av en eller flera referensgrupper som kan agera bollplank och tillföra expertkunskap, idéer och vägledning i övergripande frågor.

En del av campusutvecklingen

Projektet är ett samarbete mellan SLU och Akademiska hus och är en del av det gemensamma arbetet att utveckla campus

– Att utveckla våra lärandemiljöer utomhus blir en viktig och spännande pusselbit i det omfattande arbete som görs för att utveckla campus till den gröna mötesplats för världsledande utbildning, forskning och innovation vi vill vara, säger Sara Kyrö Wissler, koordinator för campusutvecklingsarbetet i Alnarp.

Läs mer om Vision Alnarp

Fakta:

Mer om projektet

Syfte

Att undersöka hur lärandemiljöer utomhus kan designas för att ge stöd åt läraktiviteter med bibehållen eller ökad kvalitet.

Projektmål – vad projektet ska leverera

 • Lärandemiljöer som stödjer läraktiviteter som redan i dag genomförs utomhus
 • Lärandemiljöer som möjliggör att läraktiviteter helt eller delvis kan flytta.
 • Lärandemiljöer som kan nyttjas båda planerat och spontant.
 • En beskrivning av rumsliga förutsättningar (typmiljöer?) för lärandemiljöer utomhus
 • Designa, uppföra och utvärdera prototyper för lärandemiljöer utomhus.
 • Designa och utvärdera organisation för förvaltning och användarstöd för lärandemiljöer utomhus.
 • Förankring av resultatet hos medarbetare och studenter vid SLU.

Effektmål – vad ska projektet leda till?

 • Ökad kunskap om kvalitativa lärandemiljöer utomhus.
 • Ökad användning av utemiljön som resurs för lärande.
 • Fler miljöer som utgår ifrån studenternas lärande och stödjer lärandeprocessen.
 • Uppskalning och spridning - tillämpa i fler sammanhang på många platser.

Tidplan

Projektet planerar att pågå under 2023-2024