SLU-nyhet

Landsbygdsveckans invigning direktsänds från SLU

Publicerad: 28 april 2023
Logo för landsbygdsveckan. Illustration

Den 2 maj 13:30–16:30 direktsänds invigningen av Landsbygdsveckan, ett helt nytt initiativ som riktar sig till alla som tycker att landsbygdsfrågorna förtjänar en tydlig plats i rampljuset. Med nära 90 evenemang som äger rum 2–7 maj på olika platser i hela landet, digitalt och fysiskt, är det här en ny nationell arena för landsbygdsfrågor. Initiativet till Landsbygdsveckan togs av SLU, Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket.

Bakom Landsbygdsveckans olika evenemang står såväl lokala föreningar och småföretagare som myndigheter, kommuner och lärosäten. Besökare erbjuds allt från spännande panelsamtal, studiebesök, webbinarier och workshops till digitala studiebesök hos den lokala mjölkproducenten, yrkesfiskaren eller konsthantverkaren.

Invigning 2 maj, kl. 13:30–16:30

Under invigningen av Landsbygdsveckan får man veta mer om vad som händer under veckan, varför landsbygdsfrågor är viktiga för hela Sverige och hur de politiska prioriteringarna ser ut framåt. På scenen möter vi röster från hela landet tillsammans med bland annat landsbygdsministern, SLU:s rektor, filmskapare från Vedevåg, fårbonden som tillverkar glass och forskare med landsbygder i fokus.

Evenemang 2–7 maj

landsbygdsveckan.se finns programmet för hela veckan och det är enkelt att filtrera på datum, ämnesområde, geografiskt område, eller titta på kartan för att hitta de evenemang man är intresserad av och som finns i närheten.

I anslutning till veckan hålls dessutom en internationell konferens i Uppsala 3–4 maj, med fokus på EU:s landsbygdsvision Rural Pact. Rural Pact Conference genomförs som en del av Sveriges ordförandeskap och samlar 150 deltagare från hela Europa och får bl.a. besök av en EU-kommisionär. I programmet ingår studiebesök i Fjärdhundraland i Uppland.

Kontaktpersoner för Landsbygdsveckan

Emil Planting Mollaoglu, SLU
uppdraglandsbygd@slu.se

Evelina Selander, Tillväxtverket
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Fakta:

Ett regeringsuppdrag för en levande landsbygd

Regeringen har gett SLU i uppdrag att arbeta för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder genom förbättrad och ökad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Uppdraget syftar till att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling, och stödja spridning av den kunskap om landsbygder som forskningen utvecklar.


Kontaktinformation