SLU-nyhet

Mördarsnigeln attackeras av parasitmaskar

Publicerad: 02 mars 2023
En rödbrun snigel på en sten. Foto.

För första gången har en undersökning av parasitmaskar i sniglar genomförts i Sverige. Parasitmaskar kan potentiellt minska antalet sniglar som orsakar skördeförluster i jordbruket, som till exempel mördarsnigeln. De två dominerande maskarterna i sniglarna har aldrig tidigare hittats i Sverige förrän nu.

Sniglar är allvarliga ekonomiska skadegörare och utgör ett allvarligt hot mot flera jordbruks- och trädgårdsgrödor. Klimatförändringar med mildare vintrar samt varmare och blötare växtsäsonger kan komma att gynna snigelpopulationerna framöver.

– Tidigare var åkersnigel den snigelart som orsakade störst skördeförluster i Europa, och ofta orsakade den till och med större ekonomiska förluster än insekter. Under de senaste decennierna har även mördarsnigeln spridit sig över hela Europa och blivit en etablerad skadegörare både i trädgårds- och jordbruksgrödor, säger Maria Viketoft, en av författarna bakom studien.

Sniglarna orsakar större ekonomiska förluster

Svenska bönder har rapporterat ökande snigelskador, men de tillgängliga bekämpningsmedlen är för dyra för att använda som bekämpningsmetod. Däremot kan parasitiska maskar som nematoder (rundmaskar som lever i ett brett spektrum av miljöer) och trematoder (plattmaskar som endast lever inuti andra organismer) ge naturlig biologisk bekämpning. Idag finns det två kommersiella biologiska bekämpningsmedel mot sniglar på marknaden, men i Sverige är endast masken Phasmarhabditis hermaphrodita (som säljs under namnet Nemaslug®) godkänd för användning.

– I den här studien ville vi kvantifiera förekomsten av nematoder och trematoder i sniglar från jordbruksmark. Det här är den första studien som haft som mål att identifiera snigelparasitiska maskar i Sverige. Totalt samlade vi in 268 sniglar från 27 åkerkanter under tre säsonger under 2020 och 2021, berättar Maria.

Invasiva sniglar har oftare parasiter

Totalt sett hade 13 % av de insamlade sniglarna maskparasiter och sannolikheten för att en snigel var parasiterad var högst på hösten. Mördarsniglar var mer benägna att parasiteras än inhemska snigelarter. Nematoder och trematoder var lika förekommande och de dominerande arterna var Alloionema appendiculatum respektive Brachylaima thompsoni.

– Det här är faktiskt första gången de här två arterna noterats i Sverige. De är dock inte dödliga för sniglarna men fler studier i andra miljöer kan påvisa andra arter som i framtiden kan bli goda kandidater för att bli biologiska bekämpningsmedel mot de sniglar som orsakar ekonomiska förluster, säger Maria.


Kontaktinformation

Porträttfotografi av en kvinna.Maria Viketoft

Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för markekologi
maria.viketoft@slu.se
Telefon: 018 -67 1505
CV-sida