SLU-nyhet

Landsbygdsministern talar på Landsbygdsveckan

Publicerad: 24 mars 2023
Logo för landsbygdsveckan. Illustration

Den 2 maj deltar landsbygdsminister Peter Kullgren vid invigningen av Landsbygdsveckan. Han tar upp landsbygdspolitikens prioriteringar och vilket fokus regeringen har framåt. Landsbygdsveckan är en kraftsamling för starkare, resilienta, välmående och sammanlänkade landsbygder. Bakom initiativet till Landsbygdsveckan står SLU, Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket.

Landsbygdsveckan den 2–7 maj 2023 är ett helt nytt initiativ för att lyfta kraften i landsbygder. Den ordnas i anslutning till Sveriges ordförandeskap i EU och den årliga kampanjen ”EU i min region”. Programmet är en blandning av digitala och fysiska seminarier, studiebesök och workshops från hela landet.

Landsbygdsministern deltar vid invigningen, som sänds digitalt.

Ett annat stort evenemang under Landsbygdsveckan är Rural pact-konferens den 4 maj, om EU:s landsbygdspakt, med inbjudna gäster från EU:s medlemsländer. Även här medverkar landsbygdsminister Peter Kullgren.

Landsbygdsveckan äger rum på olika platser i hela landet. Det är öppet för alla som vill att ordna aktiviteter och dela med sig av framgångsrikt arbete för livskraftiga landsbygder. Vissa aktiviteter sker fysiskt på en plats, andra digitalt för att nå hela landet.

Många aktiviteter är redan anmälda, flera av dem helt nya röster i det nationella sammanhanget. Landsbygdsveckan är en blandning av föreningar och företag som delar på arenan med myndigheter, kommuner och EU. Programmet fylls på fram till den 4 april.

Bakom initiativet till Landsbygdsveckan står Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket, vilka alla arbetar för att lyfta landsbygders viktiga roll för den hållbara framtiden.

Relaterade länkar

Fakta:

Om initiativtagarna

Sveriges lantbruksuniversitet SLU har ett regeringsuppdrag att stärka forskningen kring landsbygderna genom förbättrad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygdsutveckling och regional utveckling. Läs mer om Uppdrag landsbygd vid SLU här: www.slu.se/uppdraglandsbygd

Landsbygdsnätverket samlar civilsamhälle och näringsliv, forskning, utbildning och rådgivning samt myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling. Genom nätverket lär vi oss av varandra och kan samarbeta mer. Läs mer på www.landsbygdsnatverket.se

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att arbeta för livskraftiga landsbygder i Sverige och verkar för ett samordnat agerande för att nå de landsbygdspolitiska målen.