SLU-nyhet

Granskning av järnvägsplan för Alnarp

Publicerad: 14 mars 2023

Trafikverkets projekt om järnvägsplan i Alnarp, med ny tågstation och mötesspår samt en gång- och cykelpassage under järnvägen, finns nu ute för granskning.

Granskningstiden är öppen 6 mars – 5 april 2023 och ett samlat svar lämnas från SLU.

Läs mer om projektet för järnvägsplan i Alnarp hos Trafikverket.

Vill du lämna kommentar till granskningen?
Kontakta Sara Kyrö Wissler, projektledare och koordinator för campusutveckling Alnarp senast den 27 mars: sara.kyro@slu.se, 0703-32 17 26


Kontaktinformation

Koordination/projektledning
Sara Kyrö Wissler
sara.kyro@slu.se, 0703-32 17 26