SLU-nyhet

Sverige-Indien Samarbete i Food-Environment Nexus

Publicerad: 12 februari 2023

Raj Chongtham fick medel från STINT (Svenska stiftelsen för internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning) för att initiera akademiskt samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment (ATREE).

Projektmål: Att initiera ett undervisnings- och studiesamarbete mellan SLU och ATREE för att dra nytta av båda institutens kompetens och resurser för att möta gemensamma utmaningar särskilt i relation till SDG 2, 4, 12 och 15 i Agenda 2030.