SLU-nyhet

Danmark - ett litet land men ledande inom lantbruk och livsmedel

Publicerad: 07 februari 2023

Det är inte bara i handboll som Danmark är världsledande. Livsmedelssektorn har varit framgångsrik i århundraden. Det går att få Tulip, Lurpak och Carlsberg i affärer runt om i världen. Goda naturliga förutsättningar och en stark handelstradition är ett par av faktorerna. Men det finns mer. Landsbygdsnätverkets AKIS-grupp har studerat det danska kunskaps- och innovationssystemet inom lantbruks- och livsmedelsområdet.

För att lära oss mer om dessa moderna vikingar beslutade sig Landsbygdsnätverkets AKIS-grupp att dra i västerled, närmare bestämt till Danmarks ”hotspot” när det gäller lantbruks och livsmedelsutveckling, Agro Food Park i Aarhus, Danmark. Syftet var att, på ort och ställe, studera det danska kunskaps- och innovationssystemet inom lantbruks- och livsmedelsområdet.

I många mätningar visas att Sverige är världsledande inom innovation – men inte på livsmedelsområdet. Medan Sverige enligt vissa index placeras i topp när det gäller stål, skog och fordon, så släpar vi efter på livsmedelsområdet. För att komma till rätta med detta tas det en hel del initiativ. Inte minst har Tillväxtverkets satsning Sweden Food Arena bidragit till nationell samling kring dessa frågor.

Litet men ledande

Resans första stopp var Köpenhamn. Där fick vi träffa representanter för Landbrug & Fødevarer (L&F). Vi fick en god bild av hur detta ”lilla” land har tagit vara på sina resurser i sin strävan att bli ett ledande land i världen när det gäller lantbruk och livsmedel. Danmark har 2,6 miljoner hektar åkermark, 33 000 lantbruksföretag och totalt 63 000 sysselsatta i primärproduktionen inom lantbruk och trädgård. Totala omsättningen 2021 ca 120 miljarder kr att jämföra med Sverige 2021, ca 72 miljarder kr. Sverige har ungefär samma åkerareal som Danmark.

Ekosystem inom lantbruk och livsmedel

Resan fortsatte till Aarhus där vi besökte Agro Food Park i Aarhus som själv beskriver sig som ”ett branschspecifikt ekosystem för lantbruks- och livsmedelsverksamheter”. Här besöktes SEGES Innovation, Arlas forsknings- och utvecklingsavdelning och en filial av Aarhus universitet. Vi fick också dragningar från AgriFoodTure och Food and BioCluster som beskrev olika delar i innovationssystemet kring livsmedelsindustrin. Som avslutning besökte vi rådgivningsföretaget Velas strax utanför Aarhus. Velas är ett av Danmarks största rådgivningsföretag, och ägt av lantbrukarna. Här fick vi en god bild av den verklighet som dansk rådgivning lever med. Stark strukturomvandling, behov av kontinuerlig kompetensutveckling och behovet av utvecklingsarbete tillsammans med både forskning och lantbruksföretagarna.

Vad kan vi lära av Danmark?

Givetvis sätter en resa av det här slaget i gång många tankar om vad vi kan göra bättre i Sverige. Diskussionen var också livlig hela den långa resan tillbaka till Malmö. Det som kanske främst sticker ut är förmågan att samla sig och agera gemensamt mot gemensamma mål. Där har vi en del att arbeta med på hemmaplan.

Med på resan var representanter från Landsbygdsnätverket, Jordbruksverket, SLU Kompetenscentrum Företagsledning, RISE, Vinnova, LRF Ungdomen, Sametinget, Stiftelsen Lantbruksforskning, Sweden Food Arena, Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag och AgroÖst. Nästa gång åker vi till Finland…

Text: Per Hansson

Fakta:

Vad är AKIS?

AKIS står för Agicultural Knowledge and Innovation System (Agrara kunskaps- och innovationssystem) och handlar om kunskapsflöden och innovationer i de gröna näringarna. Det är ett centralt begrepp i den nya strategiska plan som gäller för EUs jordbruks-och landsbygdspolitik fram till 2027


Kontaktinformation

Per Hansson, verksamhetsledare
SLU Kompetenscentrum företagsledning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
per.m.hansson@slu.se, 040-41 50 80