SLU-nyhet

Ansök om medel från SIANI-SLU Global

Publicerad: 23 februari 2023
kommunicera forskning

Syftet med utlysningen är att stödja SLUs forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera forskning till en bredare publik. Medlen kan användas för aktiviteter under 2023.

Vi uppmuntrar till aktiviteter inom de av SIANI prioriterade områdena: hållbara livsmedelssystem, biologisk mångfald och inkludering av unga. Aktiviteterna ska relatera till låg- och/eller medelinkomstländer eller regioner.


Du kan till exempel ansöka om medel för att arrangera en workshop, seminarium eller för populärvetenskaplig kommunikation (t ex video, nyhetsartikel, blogginlägg, fotodokumentation eller infografik).
Läs mer på den engelska sidan.