SLU-nyhet

God Jul önskar KCF och Kunskapsnavet!

Publicerad: 18 december 2023

Ännu ett turbulent år i lantbrukssverige har passerat. Det nya normala. Först var det torrare än 2018 och sen våtare än 2006. Men vi ser framåt, som alltid i den här branschen. Att då ha med riskhantering i rollen som företagsledare blir med andra ord allt mer betydelsefullt. Pilotprojektet Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap utgör därför en viktig satsning för att stärka företagsledningsfrågorna och göra företagen bättre rustade att möte framtidens utmaningar.

Gensvaret på våra aktiviteter har varit fantastiskt. På Borgeby fältdagar lanserade vi Företagslabbet i ett gemensamt tält tillsammans med HIR Skånes ekonomer. Med över 300 individuella interaktioner blev det ett bra avstamp, med flera kreativa möten med lantbrukare, rådgivare, studenter, journalister, departementsråd och statssekreterare. Att möta publiken med både teori och praktik visade sig vara ett effektivt sätt att få diskussion om frågor som annars kan verka svåra. Så det gav mersmak. Företagslabbet är etablerat och kommer säkert tillbaka i olika former.

Uppmärksammad konferens

Under hösten återupptog vi traditionen om en årlig konferens om jordbrukets ekonomiska förhållanden. Jordbruksekonomisk konferens 2023 blev en stor framgång. Över 300 deltagare varav hälften på plats på Ultuna och resterande på distans. Flera intressanta föredrag av forskare, rådgivare och andra experter inom området gjorde att en bra dag blev både uppskattad och uppmärksammad. Även Jordbruksekonomisk konferens kommer igen 2024.

Nya kanaler och aktiviteter på gång

Vi har också fått möjlighet att testa nya vägar att nå ut till våra målgrupper. Med poddar och webbinarier har vi nått spridning på en ny nivå. Ett stort arbete har också lagts på att planera för aktiviteterna under 2024. Så håll ögonen öppna och följ oss i nyhetsbrev och sociala medier.

Jag vill passa på att framföra ett särskilt tack till mina medarbetare Marianne Persson, Sebastian Remvig och Magnus J Stark, för det gångna året. Det har varit fantastiskt roligt att tillsammans börja forma framtiden med fokus på företagarna i branschen.

Personliga reflektioner från året

LRF Ungdomen presenterade sin rapport Många vill – men få kan, rapport om ägar- och generationsskifte våren 2023. Rapportens innehåll är högst relevant och har presenterats på ett förtjänstfullt sätt i olika sammanhang. Den förtjänar att läsas av alla som tycker sig arbeta för svenskt lantbruks framtid. Det gäller inte minst de som själv går i funderingar om  ägar- och generationsskifte. 

Viktigar att se om sitt hus i tid

En annan reflektion rör krisstöd och riskhantering. Det står klart att krisstöd har blivit det nya normala. Samtidigt kan konstateras att effekterna av krisstöd är små och representerar ett system som är svårt att försvara, då det har svårt att träffa rätt och ger litet bidrag till att lösa problemet. I stället är riskhantering på företagsnivå det ”nya svarta”. Företagare i lantbruksbranschen har de senaste åren fått nya risker att navigera i. Pandemin, kriget i Ukraina, inflation och stigande räntor läggs ovanpå väder och ”normala” marknadsförändringar.  Det blir alltmer uppenbart att företagets resultat måste räcka för att hantera större svängningar. Att få överblick över ekonomin och att arbeta aktivt med ekonomisk planering för att klara likviditet och lönsamhet har blivit en överlevnadsfråga.  Det är dags att bli lite mer egoistisk, se om sitt hus och göra det i tid.

Stort behov och höga förväntningar

Jag vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamheten under 2023. Det gäller inte minst alla positiva inspel från rådgivare, forskare, studenter och lantbrukare. Vi upplever verkligen att det finns ett sug efter att få diskutera företagsledning och företagsekonomi. Det finns höga förväntningar på att Kunskapsnavet ska kunna skapa förutsättningar för både kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning inom ämnet. Vi lägger ödmjukt örat mot marken och lyssnar på vad som efterfrågas. Hoppas vi ses och hörs under 2024. Önskar er alla En God Jul och Ett Gott Nytt År.

Per Hansson, verksamhetsledare SLU Kompetenscentrum företagsledning
Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap


Kontaktinformation

Per Hansson, projektledare Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap
SLU Kompetenscentrum företagsledning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
per.m.hansson@slu.se, 040-41 50 80