SLU-nyhet

Mer havsforskning från Svea med stöd av Vetenskapsrådet och EU

Publicerad: 13 oktober 2023
Kollage med forskningsfartyg

Nu ska det bli lättare för fler att utnyttja RV Svea och andra forskningsfartyg. Ett svenskt nätverk där sex forskningsfartyg ingår får bidrag från Vetenskapsrådet för att fler svenska forskare ska kunna använda fartygen. Dessutom ska Svea bli mer tillgänglig även för internationella forskare genom ett nytt EU-bidrag från Horisont Europa.

Genom ett initiativ från SLU finns det idag ett samverkansnätverk som täcker sex svenska forskningsfartyg. Utöver SLU medverkar Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Polarforskningssekretariatet, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och SMHI.

Nu har detta nätverk beviljats stöd från Vetenskapsrådet (VR) till projektet "Svensk forskningsfartygsinfrastruktur för havsforskning" (SWERVE), med Göteborgs universitet som koordinator. Projektet ska främja havsforskning genom att täcka kostnader för fartygstid och samordning av resurser, data och teknisk kompetens för drift och underhåll av den avancerade utrustning som används på fartygsexpeditioner. Svenska forskare ska härigenom, oberoende av organisatorisk hemvist, ha samma möjligheter att använda Sveriges forskningsfartyg.

SLU med RV Svea har också fått ny finansiering via Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation som ska bidra till FN:s hållbarhetsmål. Här får SLU och 44 andra organisationer finansiering för infrastrukturprogrammet AQUARIUS, vars huvudsyfte är att ge internationella forskningsprojekt tillgång till fartygstid och avancerad utrustning.

– Detta är stora nyheter och betydande satsningar på havsforskning. För SLU:s och Sveas del ser vi stora möjligheter att, utöver vår regelbundna miljöövervakning, kunna erbjuda mer expeditionstid för såväl svenska som internationella forskningsprojekt, säger Mattias Sköld, som är forskningssamordnare för RV Svea.

– Vi är mycket glada för de möjligheter som nu öppnas. Vi vill ju att Svea skall användas så mycket som möjligt i forskningens tjänst, säger Lars Thorell, som är chef för SLU:s fartygsenhet. Vi har redan ett nationellt nätverk för fartygsägare och nu får vi resurser för att vidareutveckla och utbilda våra tekniker tillsammans också.

Kontaktpersoner

Mattias Sköld, forskare
Institutionen för akvatiska resurser; Havsfiskelaboratoriet
Sveriges lantbruksuniversitet, Lysekil
010-478 40 46, 070-537 87 74, mattias.skold@slu.se

Lars Thorell, enhetschef
Fartygsenheten
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
018-67 15 07, 070-557 15 07, lasse.thorell@slu.se

Mer om RV Svea

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/rv-svea/


Kontaktinformation