SLU-nyhet

Nybliven docent hittar dolda skatter i gröna tak

Publicerad: 09 november 2023
Ishi Buffam

Ishi Buffam är en av höstens fem nya docenter vid LTV-fakulteten på SLU. Han forskar om ekosystemekologi och har under de senaste decenniet fokuserat på ekosystemen i gröna tak.

Vem är du och vad forskar du om?

Jag är universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU. Det mesta av min tidiga forskning var inom området ekosystemekologi, där jag studerade hur biologiskt viktiga element, särskilt kol och kväve, cirkulerar mellan skogsmiljöer, våtmarker, strömmar och sjöar. Med tiden växte mitt intresse för urbana miljöer och en önskan om att bedriva forskning som kan förbättra urban design och livskvalitet. Därför har jag under det senaste decenniet studerat ekosystem för gröna tak i städer. Jag är särskilt intresserad av hur utformningen av dessa ekosystem - inklusive växtsamhället och markens egenskaper - påverkar näringscykelns dynamik inom ekosystemet på gröna tak, och i vattnet som rinner genom systemet.

Vad är det mest spännande ämnet inom ditt forskningsområde just nu?

Mötet mellan planerade och oplanerade komponenter i ekosystemen i den urbana miljön. Några år efter installationen av gröna tak har taket ofta många vilda växtarter, vissa kallar dem för ogräs, och ett lager av mossor och lavar. Även om de inte var planerade så blir dessa en viktig del av ekosystemet när det åldras. Vår senaste forskning antyder att äldre gröna tak kan vara lika bra - eller till och med bättre - på att tillhandahålla ekosystemtjänster. Detta trots att de kan se annorlunda ut och ha ett annorlunda växtsamhälle jämfört med när de först etablerades.

Vilka reaktioner möter du på din forskning?

Med fler gröna tak i våra städer finns det nu ett starkt intresse och en nyfikenhet kring ämnet. Många rådfrågar mig om de ska bygga ett grönt tak, eller generellt om gröna tak är bra. Jag försöker betona att mitt fokus är att förstå hur dessa ekosystem fungerar, snarare än att främja eller förespråka en lösning framför en annan. Samtidigt är det som forskare svårt att inte bli engagerad i sitt ämne!

Brukar du råda andra att anlägga gröna tak?

Jag understryker att användningen av gröna tak är situationsberoende - de gör mest nytta i tätbefolkade stadsområden, där utrymmet på marken är begränsat och dyrt. Jag betonar också att gröna tak inte helt kan ersätta marknivåekosystem. Men när de är noggrant anpassade till platsen och dess unika behov så är de utmärkta för att skapa nya och fungerande ekosystem. De bidrar också med flera funktioner och fördelar där det tidigare bara fanns ett tak.