SLU-nyhet

Nu är det lättare att hitta öppna data från SLU:s miljöanalys

Publicerad: 07 september 2022
Elfiske i vattendrag. Foto.

På en ny webbsida på SLU.se samlas öppna data som producerats av SLU:s miljöanalys. Det handlar om allt från fiskar, fåglar, insekter och växter till miljögifter, markegenskaper och näringsämnen.

Miljöanalysen är en bred och varierad verksamhet som bland annat inkluderar både provtagningar ute till havs med forskningsfartyget Svea och analyser av jordprover från svensk åkermark. Därför finns data lagrade i olika databaser och tillgängliggörs genom olika webbtjänster. Den nya webbsidan gör det möjligt att söka i databeskrivningar, så kallade metadata, och sen lätt hitta vidare till en tjänst eller webbsida där data kan laddas ned. I dagsläget finns 27 olika dataset beskrivna, men SLU har mer data öppet tillgängligt och ambitionen är att det ska finnas sökbara databeskrivningar för alla dataset inom kort.

Används i svenskt och internationellt miljöarbete

Genom att data från miljöanalysen finns öppet på webben kan beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet använda det.

– Data och sammanställningar från miljöanalysen är efterfrågade och används i en rad rapporteringar, exempelvis inom miljömålsuppföljning nationellt, klimatrapportering och fiskeriförvaltning internationellt. Genom att tillgängliggöra våra data öppet kan fler använda och analysera dem, säger Pernilla Christensen, prodekan vid den skogsvetenskapliga fakulteten och en av flera personer som står bakom initiativet.

Hitta data

Sök bland SLU:s öppna miljöanalysdata: www.slu.se/sok-data.


Kontaktinformation

Miljödatastöd

miljodatastod@slu.se | internt.slu.se/miljodatastod | Kontakt och personal

Miljödatastöd är en del av DMS, en avdelning på SLU-biblioteket som som bistår alla på SLU med att hantera, publicera och långtidsbevara forsknings- och miljöanalysdata, skriva datahanteringsplaner samt andra frågor relaterade till datahantering.