SLU-nyhet

Jan Petterssons donation - resestipendium för doktorander

Publicerad: 13 september 2022

En stipendifond har inrättats till minne av professor emeritus Jan Pettersson som gick bort i augusti 2017. Resestipendiet kan sökas av doktorander på SLU som studerar insekter inom sina projekt. Ansök senast 15 november 2022.

Jan Pettersson var pionjär inom etologiska studier av insekter. Den största delen av hans forskning handlade om bladlöss; deras taxonomi, naturliga fiender och inte minst deras kemiska kommunikation med varandra och sina värdväxter. Framförallt handlade studierna om hur dofter påverkar bladlössen och hur den kunskapen kan användas för att bekämpa de arter som är skadegörare.
Jan Pettersson hade många nya metoder och idéer som han gärna delade med sig av, inte minst till sina medarbetare och studenter.

Resestipendium

Ett resestipendium har nu inrättats till minne av Jan Pettersson. Det kan sökas av forskarstuderande vid SLU som studerar insekter inom sina projekt.
I första hand delas stipendiet ut för att möjliggöra en internationell studieresa, men också resa till en internationell konferens eller kurs kan komma i fråga. Det maximala beloppet som kan sökas årligen är 10 000 kr.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av ditt avhandlingsämne, syftet med resan, platsen och den lokala kontaktpersonen för studieresan (alternativt konferensens eller kursens titel), en kostnadskalkyl och dina kontaktuppgifter. 

Ansökningsblankett ska skickas till velemir.ninkovic@slu.se eller inger.ahman@slu.se senast 15 november 2022.