SLU-nyhet

Campusplanen snart klar för remiss

Publicerad: 17 juni 2022

Arbetet med att ta fram en campusplan för Ultunas utveckling fram till 2040 har fortskridit som planerat under våren.

Planen beräknas skickas på remiss i början av augusti. Först ska den godkännas av styrgruppen som leds av SLU:s rektor. Remissen skickas till SLU:s verksamheter på Ultuna och övriga intressenter. Remisstiden är omkring en månad.

Därefter ska svaren bearbetas och planen uppdateras. Den fastställs av rektor och fastighetsområdeschefen på Akademiska Hus. Den färdiga planen distribueras sedan under hösten.

I samband med att campusplanen går ut på remiss kommer arbetsgruppen att bjuda in alla medarbetare till ett informationsmöte.

Mer information finns på projektets webb här


Kontaktinformation

Johan Lindersson, projektchef
Fastighetsavdelningen, SLU
johan.lindersson@slu.se, 018-67 10 32, 072-246 87 77