SLU-nyhet

Forskare efterlyser krafttag mot miljöfarliga kemikalier inför FN-förhandling

Publicerad: 20 juni 2022
Många miljöfarliga kemikalier, t.ex. läkemedel, saknas i ramverket menar forskarna.

En internationell grupp forskare varnar för att ett nytt FN-ramverk för biologisk mångfald missar många miljöfarliga kemikalier som hotar växter och djurs utveckling och överlevnad.

Ett nytt ramverk för biologisk mångfald håller på att tas fram och ska förhandlas i Nairobi den 21 juni. Ramverket, som ska ersätta Aichimålen, ska vägleda åtgärder över hela världen fram till 2030 för att bevara och skydda naturen och de tjänster som den ger oss människor.

Nu varnar en grupp internationella forskare för att den del i ramverket som hanterar kemikalier är för svag, då många miljöfarliga kemikaliegrupper inte nämns över huvud taget. Forskaruppropet publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science.

– De kemikalier som i nuläget beaktas i utkastet är begränsad till näringsämnen, bekämpningsmedel och plastavfall. Alla dessa är viktiga hot mot den biologiska mångfalden, men det räcker inte, säger Tomas Brodin, professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU.

Kemikalier hotar växter och djur

Forskarna menar att det nuvarande förslaget inte tar hänsyn till giftiga metaller som kvicksilver, industrikemikalier, långlivade lösningsmedel, kemikalier som de enormt svårnedbrytbara PFAS-ämnena och läkemedel som finns i stor utsträckning i miljön, exempelvis via utsläpp av avloppsvatten. Till exempel är populationer av späckhuggare utanför kusterna i Kanada, Brasilien, Japan och Gibraltar i dag hotade på grund av höga halter av industrikemikalier i deras kroppar. Kemikalier som används som flamskyddsmedel och PFAS-kemikalierna orsakar också beteendeförändringar och andra fysiologiska förändringar hos en rad djur; från isbjörnar till fåglar, vilket kan påverka deras förmåga att reproducera sig.

– Dessutom löper växter och djur som utsätts för giftiga kemikalier eller läkemedel en ännu större risk när klimatet blir varmare och mer extremt, vilket kan hota både utveckling, tillväxt och överlevnad, säger Tomas Brodin.

Forskarna uppmanar förhandlarna att öka bredden av kemikalierna som innefattas i ramverket så att det återspeglar komplexiteten hos de förorenande kemiska blandningarna. De vill också se ökade tvärvetenskapliga samarbeten för att vi ska kunna ta oss an dessa komplexa interaktioner.

Artikeln i Science har initierats av International Panel on Chemical Pollution (www.ipcp.ch). Nästa runda av internationella förhandlingar om det globala ramverket för biologisk mångfald äger rum den 21-26 juni i Nairobi, Kenya.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.add3070