SLU-nyhet

Ingen utdelning av medel ur klimatfonden 2022

Publicerad: 20 juni 2022

På grund av pandemin har SLU:s klimatfond även i år fått in betydligt mindre mängd pengar än vanligt.

Det har varit fortsatt lågt flygresande även under 2022, främst på grund av pandemin. Klimatfondens pengar genereras av avgifter från flygbiljetter. I fonden finns nu totalt ca 400 000 kronor, jämfört med ca 2 miljoner kronor ett normalt år. Klimatfondens styrgrupp har därför beslutat att arbetsinsatsen, både för de sökande och för styrgruppen, blir alldeles för stor i förhållande till utdelningsbart belopp.

Nästa tillfälle att söka medel blir hösten 2023.

Fakta:

SLU har sedan 2015 en klimatfond som en del i arbetet för miljömålen kring tjänsteresor. Alla flygresor vid SLU genererar en avgift som läggs i fonden.

Ur fonden kan sedan anställda söka medel för klimatfrämjande projekt inom SLU. Beviljande av medel ur fonden sker en gång per år på höstterminen. Klimatfonden hade en testperiod på tre år och blev efter utvärdering 2018 förlängd med ytterligare tre år. Efter dessa tre år kommer fonden att utvärderas på nytt.

Varje enkelresa med flyg belastas med en avgift, vars storlek är olika beroende på typen av resa:

  • inrikes 100 kr
  • Europa 200 kr
  • interkontinental 300 kr.