SLU-nyhet

Vallkonferens 2023 den 7–8 februari

Publicerad: 13 december 2022
Röd/vita kor på bete med en kyrka och blå himmel i bakgrunden. Foto.

Anmäl dig NU!

På Vallkonferens 2023 i Uppsala kan du ta del av det allra senaste från forskning och rådgivning gällande vall och bete. Hela 30 föredrag behandlar bland annat odlingsfrågor, vallfoder till olika djurslag, bete, nya tekniker, biologisk mångfald, klimat, krisberedskap och ekonomi. Därtill kommer nästan lika många posterpresentationer. Du får stora möjligheter att samverka med rådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, beslutsfattare, säljare och studenter.

Konferensen arrangeras av SLU (SLU Partnerskap Alnarp och Institutionerna för växtproduktionsekologi, norrländsk jordbruksvetenskap och husdjurens utfodring och vård samt SLU Partnerskap Alnarp), Växa Sverige, Hushållningssällskapet, LRF, Greppa Näringen/Jordbruksverket och det är fjärde gången den samlar intresserade från hela Sverige och våra grannländer.

Tidig registrering, senast den 19 december, ger lägsta deltagaravgift.

 

Några smakprov från programmet:

·         Idisslarna är viktiga för ekosystemet – kolinlagring, vallen i växtföljden, biodiversitet…

·         Utmaningar för vall och bete i nya CAP

·         Gödslingsstrategier när priserna stiger

·         Ny teknik för att följa kvaliteten i den växande vallen

·         Insådd av vallbaljväxter på hösten

·         Drönare på bete

·         Näringsrikt bete med vårsådd höstråg

·         Hållbara vallbaljväxter

·         Bevattning av vall

·         Fodervärde i olika gräsarter

·         Hur påverkar den nya prisbilden vallens plats i foderstaten?

 


Kontaktinformation