SLU-nyhet

Engagera dig i ELLS

Publicerad: 28 november 2022

Du vet väl att SLU sen tjugo år tillbaka är en aktiv medlem i nätverket Euroleague for Life Sciences ELLS? Nätverket erbjuder studenter och anställda möjligheter att interagera på många olika plan. 

Nätverket består av de främsta universiteten inom livs-, skogs- och jordbruksvetenskaper i Europa och erbjuder studenter och anställda möjligheter att interagera på många olika plan. ELLS erbjuder flera gemensamma masterprogram – SLU är med i EnvEuro. Vidare arrangeras sommarskolor, studentutmaningar och tävlingar. Varje år arrangeras en studentkonferens som ger studenter möjlighet att presentera uppsatsarbeten och diskutera vetenskap och karriär. Nästa år hålls studentkonferensen i Hohenheim: https://www.euroleague-study.org/en/ssc

Kärnan i ELLS verksamhet utgörs av Subject Areas, SA, vilka samlar forskare/lärare inom ett ämnesområde. SA har möjlighet att söka medel för gemensamma utbildningsaktiviteter från ELLS’ insentivfond. Genom att delta i en SA kan man bygga upp ett europeiskt nätverk, komma i kontakt med potentiella doktorander och få möjlighet att utveckla nya forsknings- och utbildningssamarbeten. SA möts årligen i samband med den vetenskapliga studentkonferensen.  

Följande Subject Areas finns att engagera sig i:

Animal Science

Bioeconomy

Economics and Management

Environmental science

Forestry

Insect Ecology

Landscape Architecture and Spatial Planning (LASP)

Organic Agriculture

Plant Molecular Breeding and Biotechnology

Plant Health

Safety in the food chain

Digitalisation in the life sciences NY!

 

Ta kontakt med Emma Capandegui, emma.capandegui@slu.se, om du är intresserad av att bli SLU:s representant i någon av dessa grupperna