SLU-nyhet

Två startbidrag från Europeiska forskningsrådet till SLU

Publicerad: 13 januari 2022
Foton på Petra Marhava och Derek Lundberg

Två SLU-forskare har i år tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC): Petra Marhava, för studier av hur växter hanterar temperaturväxlingar, och Derek Lundberg, för studier av samspel mellan bakterier och växter. ERC:s startbidrag är värda i genomsnitt 1,5 miljoner euro.

Europeiska forskningsrådet, ERC, är Europas främsta anslagsgivare för excellent forskning, och har sedan 2007 finansierat Europas mest lovande forskare. Av årets över 4000 sökande tilldelades 397 unga forskare ett ERC Starting Grant, varav 14 avser forskning vid svenska universitet. Grundidén bakom ERC:s generösa forskningsbidrag är att ge forskarna möjlighet att bygga upp en forskargrupp, bedriva excellent forskning och etablera sig som forskningsledare i Europa. Det här är fjärde gången som forskare vid SLU beviljas startbidrag från ERC, och för andra gången handlar det till och med om två forskare.

Petra Marhava är forskare vid SLU:s institution för skoglig genetik och växtfysiologi i Umeå. Efter sin masterexamen i molekylärbiologi arbetade hon som cytogenetiker vid National Cancer Institute i Slovakien. 2015 tog hon ut en doktorsexamen vid Institute of Science and Technology i Österrike och gick sedan vidare som postdoktor vid universitetet i Lausanne i Schweiz. Hon började vid SLU och Umeå Plant Science Center (UPSC) 2020.

Höga och låga temperaturer kan försämra växters tillväxt och utveckling. Petra Marhava kommer att utforska vad som händer i cellen under sådan temperaturstress, för att bättre förstå hur växter hanterar temperaturvariationer, som förväntas bli vanligare genom klimatförändringar. Hon kommer att fokusera på växthormonet auxin och analysera hur det hjälper växten att anpassa sin tillväxt och utveckling under köld- eller värmestress.

– Jag började arbeta med auxin under min tid som doktorand och mycket är redan känt om hur detta hormon styr tillväxt och utveckling, men det saknas fortfarande mycket kunskap om hur transporten av auxin regleras när växter är utsatta för temperaturstress, säger Petra Marhava. Jag vill fylla denna kunskapslucka och undersöka vad som händer på cell- och molekylnivå när växter upplever kyla eller värme. Jag tror att vi behöver denna kunskap för att ta reda på hur klimatvariationer kommer att påverka såväl jordbruket som naturliga ekosystem.

Derek Lundberg är växt- och mikrobiolog med kandidat- samt doktorsexamen från University of North Carolina i Chapel Hill USA. Sedan 2014 har han varit forskare vid Max Planck-institutet för utvecklingsbiologi i Tübingen i Tyskland. Lundberg ansluter till SLU:s institution för växtbiologi i Uppsala i mars 2022.

I december 2021 mottog Derek Lundberg forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som Wallenberg Academy Fellow vid SLU. Av denna anledning kommer han att tacka nej till det prestigefyllda startbidraget från ERC.

– Det är verkligen en stor ära att få ERC:s startbidrag och självklart är det bitterljuvt att tacka nej. Men tack vare Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har jag generösa medel för samma arbete, och jag är glad att tänka på att dessa ERC-medel omedelbart kommer att gå vidare till att finansiera annan utmärkt forskning i Europa, säger Derek Lundberg.

Derek Lundberg kommer att studera samspelet mellan bakterier och växter i syfte att hitta bakterier som kan öka skördarna och minska behovet av miljöskadliga kemikalier i jordbruket. För att bättre förstå hur bakterier och växter samverkar ska Derek Lundberg kartlägga en grupp bakterier kallad Sphingomonas, som trivs i löv, rötter och frön. Främst kommer han att studera samspelet mellan Sphingomonas och korn, en av våra viktigaste grödor, samt poppel, en nyckelspelare i produktionen av fiber- och biomassa.

Pressmeddelande från ERC

https://erc.europa.eu/news/erc-2021-starting-grants-results

Kontaktuppgifter

Petra Marhava
Umeå Plant Science Centre
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
petra.marhava@slu.se

Derek Lundberg
Institution för växtbiologi (fr.o.m. mars 2022)
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Derek.Lundberg {at} tuebingen.mpg.de
https://www.lundbergland.org/


Kontaktinformation