SLU-nyhet

Ny webbsida för att följa djurs rörelse

Publicerad: 05 mars 2021

SLU WRAM har ny webbsida för visualisering av olika djurs rörelse utifrån data från GPS-sensorer. Det går att följa både älg, rådjur och från hösten även varg.

Alla funktioner, som tidigare fanns på olika sidor för olika projekt och djur, är nu samlade under Data sources och i övre högra hörnet kan man välja mellan öppna data eller forskningsdata (främst för dataägare, kräver inloggning och behörighet). 


Vi kommer framöver att förbättra sidan ytterligare och tar gärna emot tips och önskemål. 

Fakta:

SLU WRAM är ett nationellt kompetenscenter och en e-infrastruktur för biotelemetri-sensordata från djur som hanterar flera miljoner mätningar. I databasen finns sensormätningar sparade från många olika arter med allt från till exempel positioner (GPS), acceleration, avstånd/närhet mellan djur, hjärtfrekvens till kroppstemperatur och fysiologiska data från kroppsinterna sensorer.