SLU-nyhet

Framtidslabbet på SciFest

Publicerad: 02 mars 2021

Framtidslabbet är en gemensam satsning från framtidsplattformarna SLU Future Food och SLU Urban Futures. Under året som gått har sju utvalda forskare tränats i att arbeta med framtidsstudier i skärningspunkten mellan ämnesområdena hållbar stadsutveckling och ett hållbart livsmedelssystem. Till årets SciFest tar fyra av forskarna från Framtidslabbet med sig sina erfarenheter därifrån och utmanar de unga deltagarna på SciFest att visualisera lösningar för framtiden.

SciFest är en vetenskapsfestival för skolor och allmänhet och arrangeras av Uppsala universitet och SLU. I år är SciFest ett helt digitalt event, med workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag under perioden 4-10 mars. Syftet med SciFest är att nyfikna i alla åldrar ska få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskapsområden, och att inspirera och väcka intresse för forskning bland unga människor.

David Ljungberg har varit en av deltagarna i Framtidslabbet. När SLU efterlyste forskare som ville dela med sig av kunskap och inspiration under årets SciFest nappade David på det tillsammans med Åsa Berggren, Josefin Wangel och Marcus Hedblom.

– Vi tyckte att Framtidslabbets koncept skulle passa till SciFest, för skoleleverna är ju framtiden! Det ska bli spännande att höra deras tankar om framtiden och förslag på hur vi kan lösa olika utmaningar.

Under deras workshop kommer eleverna att få välja mellan tre olika tematiska områden: transporter, maten vi äter och gröna miljöer i städer. Efter en inledande film som ska fungera som introduktion till området och frågeställningarna får eleverna i uppdrag att gå ut och fotografera platser som ska symbolisera en utmaning – t.ex. en mataffär, en stadsmiljöbild, en tågstation eller en skola. Uppgiften blir sedan att tänka hur platsen skulle kunna fungera i framtiden, och att visualisera idéerna genom till exempel teckningar eller bildcollage.

Framtidslabbet – ett tvärvetenskapligt initiativ

Framtidslabbet har drivits som ett projekt under 2020 och initierades av de två framtidsplattformarna SLU Urban Futures och SLU Future Food. Det övergripande syftet med Framtidslabbet på SLU är att stärka deltagarnas och i förlängningen SLU:s förmåga att arbeta med ett framtidsperspektiv i forskning, men också att bidra till nya tvärvetenskapliga möten och forskningsfrågor. Under 2020 har gruppen bestått av sju forskare med olika bakgrund och erfarenheter, som alla på något sätt arbetar med frågor som rör hållbara städer eller livsmedelssystem.

David Ljungberg forskar kring logistik, hållbara transporter och energisystem.

– I min forskning är det vanligt att jobba med framtidsperspektiv, eftersom transporter och energisystem kommer att se väldigt annorlunda ut i framtiden. Framtidslabbet har gett mig bättre verktyg för att arbeta med framtidsstudier. Det har samtidigt varit en möjlighet att diskutera framtidsfrågor och arbeta ihop med forskare från helt andra forskningsområden. Och framför allt har det varit väldigt kul!

Läs mer om Framtidslabbet 

Kontakt

David Ljungberg, Institutionen för energi och teknik

Åsa Berggren, Institutionen för ekologi

Marcus Hedblom, Institutionen för stad och land

Josefin Wangel, projektledare för SLU Framtidslabbet, Institutionen för stad och land 


Kontaktinformation