SLU-nyhet

Ny postadress SLU Alnarp

Publicerad: 12 februari 2021

PostNord har beslutat att fr.o.m. 1 mars 2021 avveckla det system med postboxar som idag används för Alnarpsområdet. Detta beslut innebär även att SLU tyvärr inte kan behålla de nuvarande boxadresserna eller ha Alnarp som postadress.

Eftersom vi är en myndighet finns det dessutom krav på att post ska delas ut varje vardag och det fungerar inte om vi har kvar Alnarp som postadress.

I våra diskussioner med PostNord har vi tyvärr inte fått gehör för våra önskemål att behålla Alnarp som postadress, de erbjuder enbart en lösning enligt nedan, för att vi ska få daglig utdelning.

Adress för brev och mindre försändelser:

SLU Alnarp
Verksamhetens namn
Box 190
234 22 Lomma

Eftersändning av post som är adresserad till nuvarande boxar gäller under ett år.

Posthanteringen kommer att fungera på samma sätt som idag, d.v.s att all inkommande post till LTV fakulteten går via registrator och distribueras på eftermiddagen ut till respektive byggnad.

Post till övriga verksamheter levereras direkt.   

Adress vid beställning av större paket och leveranser via PostNord eller andra leverantörer:

SLU Alnarp
Verksamhetens namn
Gatuadress (t ex Sundsvägen 6)
234 56 Alnarp

Internpost

Precis som idag ska internpost mellan SLU:s avdelningar i Alnarp skickas i de bruna internpostkuverten. Adressering sker genom att skriva verksamhetens namn på kuvertet.

E-post

Ändra postadress i e-postsignaturer

 

 

 

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se